top of page
fon-4_4x.png

Uluslararası Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Peyzajlar Kongresi (ICSULA 2022)

SÜ_AmblemLOGOtype_PNG_ENG1.png

26-27 Ekim 2022
Konya, Türkiye

IKSAD logo_4x.png

ICSULA-2022

Değerli bilim insanları ve katılımcılar,

 

Sizleri 26-27 Ekim 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecek olan Uluslararası Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Peyzajlar Konferansı’na - International Conference on Sustainable Cities and Urban Landscapes (ICSULA 2022) davet etmekten mutluluk ve onur duyarım.

Uluslararası akademik bir kongre olan ICSULA 2022 kent ve kentsel peyzajı içeren ve sürdürülebilirliğe hizmet eden her türlü fiziksel planlama konusunu ve bu konuya altlık oluşturan fiziksel olmayan planlama konularını kapsamaktadır. Bu bağlamda kongre kentsel sürdürülebilirliğin ekolojik, sosyal ve ekonomik boyutlarını içeren tüm alanları ve çalışmaları içerir. ICSULA2022, disiplinler arası bir odakta olup, sürdürülebilir kentsel gelişim çerçevesinde, başta planlama ve tasarım bilimleri olmak üzere birçok farklı meslek disiplininden bilim insanlarını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, araştırmacıların, akademisyenlerin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden diğer profesyonellerin araştırma sonuçlarını sunmaları ve tartışmaları için bir platform oluşturmayı hedeflemektedir. Kongre aynı zamanda katılımcıların yeni fikirleri, uzmanlık ve deneyimlerini paylaşma, iş veya araştırma ilişkileri kurma ve gelecekteki iş birliği için ortak bulma konusunda fırsatlar sunmaktadır.

Kaynak varlığının sürdürülmesi, verimliliğinin korunması ve artırılmasını hedefleyen sürdürülebilirlik kavramı, endüstri devrimi ile kendini göstermeye başlayan olumsuz yaşam koşulları ile birlikte kentlerde önem kazanmaya başlamıştır. Alınan bir dizi önlemle kaynakların ve kentsel çevrenin üzerindeki tehditler azaltılmaya çalışılmıştır; bununla birlikte, küresel ekonominin varlığı ile söz konusu tehditler var olagelmiştir. Kentleşmenin süregelmesi ile hala gündemde olan sorunlar, kentsel yaşamda sürdürülebilirliğin sağlanması çabalarının her zaman gündemde olmasına yol açmıştır ve bu yaklaşım günümüzde de devam etmektedir.  Ekolojik temelli disiplinler, sorunun ekonomik ve sosyo-kültürel boyutunu da ele alan çalışmalar gerçekleştirmek durumundadırlar. Dolayısıyla bu disiplinler, sürdürülebilir kentler ve kentsel peyzajlar odağında multi-disipliner çalışmalar yoluyla doğal ve kültürel kaynakların korunmasını hedeflemektedirler. Yaşanabilir kentler ancak bu bütüncül bakış açısıyla oluşturulabilecektir.

Selcuk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ICSULA 2022’in dilleri İngilizce ve Türkçe’dir.

ICSULA 2022, gerek bilim ve danışma kurulu gerekse de katılımcı ülke çeşitliliği bakımından doçentlik ve profesörlük kadrolarına atanmak da dâhil olmak üzere, ilgili kurumların akademik yükseltme kriterlerine uygundur. Ayrıca kongrede sunulan bildiriler, akademik teşvik başvuruları kapsamında değerlendirilmektedir.

Kongrede sunulan bildiriler, Türkçe ve İngilizce özetlerin yer aldığı özet kitabı ya da tam metinlerin bulunduğu tam metin kitabında basılacak olup her iki kitapta da ISBN numarası yer alacaktır. Katılımcılar tercihlerine göre, sadece “özet” olarak basılmış olan bildirilerini tam metin olarak aşağıdaki listede verilen TR Dizin’de yer alan ya da uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanması için başvuruda bulunabilirler. Ancak Dergilerin kendi yayın politikaları ve süreçleri dahilinde uygun olması durumunda yayınlanması mümkün olabilecektir. Bu nedenle Dergi süreçlerinin Kongre Düzenleme Kurulu ile bir ilişkisi bulunmamaktadır.

 

Prof. Dr. Banu Öztürk Kurtaslan

Kongre Başkanı

Makalelerin Yayımlanabileceği Dergi Listesi Aşağıda Verilmiştir

 1. Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi  https://dergipark.org.tr/en/pub/peyad

 2. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD)  https://dergipark.org.tr/en/pub/mbud

 3. Journal of design planning and aesthetics research (DEPARCH) https://dergipark.org.tr/tr/pub/deparch

 4. İç mimarlık ve Akademi Dergisi http://journals.sekizgenacademy.com/index.php/inda

 5. Korunan Alanlar Araştırma Dergisi (JoPAR) https://mimarlikbilimleri.com/ojs/index.php/journalofprotectedareasresearch

 6. Mekansal Planlama ve Tasarım Dergisi

 7. https://sekizgenacademy.com/journals/index.php/spad

 8. GSI Journals Serie B: Advancements in Business and Economics https://dergipark.org.tr/tr/pub/abe

 9. GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies https://dergipark.org.tr/tr/pub/aist

 10. Journal of Sketchle,  https://sketchle.eskisehir.edu.tr

Kongre Takvimi

Özet Gönderim Son Tarihi

1 Ekim 2022

Kayıt ve Son Ödeme Tarihi

7 Ekim 2022

Kongre Programı Duyurusu

18 Ekim 2022

Tam Metin Son Gönderim Tarihi

(Tam Metin Gönderim Zorunlu Değil)

14 Kasım 2022

Bildiri Kitabı Yayını

12 Aralık 2022

Kongre Kayıt Ücreti

KATILIM ÜCRETLERİ

 • Tek Bildiri Ücreti (Akademik Personel): 450 TL

 • İki Bildiri Ücreti (Akademik Personel): 750 TL

 • Tek Bildiri Ücreti (Öğrenci): 350 TL

 • İki Bildiri Ücreti (Öğrenci): 550 TL

 • Azerbaycanlı katılımcılar için online (50 Manat)

KREDİ KARTI İLE GÜVENLİ ÖDEME

350 TL ödemek için linki tıklayınız  https://iyzi.link/AIuh3Q

450 TL ödemek için linki tıklayınız https://iyzi.link/AItr6Q

550 TL ödemek için linki tıklayınız https://iyzi.link/AIuh3g

750 TL ödemek için linki tıklayınız https://iyzi.link/AItr5w

TÜRKİYE HESAP BİLGİLERİ (havale/eft)

T. İŞ Bankası Gölbaşı Ankara Şubesi

IBAN: TR610006400000142980487597

Hesap Sahibi: İksad Global Yayıncılık

Çok önemli not: Ödeme yaparken açıklamalar kısmına yalnızca TC kimlik numaranızı yazınız. Faturalandırma için bu bilgi önemlidir. Veri tabanında herhangi bir hata oluşmaması için açıklamalar kısmına TC kimlik numarası dışında herhangi bir kelime (kongre, sempozyum vs) ya da ibare yazmayınız

AZERBAYCAN HESAP BİLGİLERİ (MANAT)

Benefisiarın bank:    Kapital Bank ASC Şuşa filialı
Valyuta:    AZN
Filialın kodu:    200167
VÖEN:    9900003611
SWIFT kod:    AIIBAZ2XXXX
Müxbir hesab:    AZ37NABZ01350100000000001944
Benefisiarın adı:    İKSAD AZƏRBAYCAN
Benefisiarın hesabı:    AZ77AIIB400900D9447335204116
Benefisiarın VÖEN-i:    7501036281
Kapital Bank Ünvan:    AZ 1130, Bakı şəhəri, 8-ci mikr-n, İbrahimpaşa Dadaşov küç.
3158/3156-ci məhəllə
İKSAD Azərbaycan Ünvan ve Telefon:    Bakı Ş., 8-ci mkr., Azadlıq m/s. İbrahimpaşa Dadaşov küç. 167a      

+994 77 331 98 24; +994 77 377 76 22

 

Ödemeyi bildirisi kabul olan katılımcıların yapması gerekmektedir.

Katılım ücretinin en geç 7 Ekim 2022 tarihinde kadar yatırılması gerekmektedir.

 

KATILIM PAYI NELERİ KAPSAR?

 • Kongre ücretine sadece “Kongre Kitabı” ve  “Katılım Belgesi (pdf)” dahildir. 

 

AKREDİTASYON

 • Kongre, uluslararası niteliktedir. Gerek bilim kurulu ve gerekse de katılımcı ülke çeşitliliği bakımından Doçentlik ve Akademik Teşvik kriterlerini karşılamaktadır.

 • Türkiye'den katılımcılar için %45 kontenjan bulunmaktadır

Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Peyzajlara İlişkin Konu Başlıkları

Kent planlama ve tasarımında ve ekolojik, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik kapsamında; ekolojik planlama ve tasarım; yeşil altyapı, enerji etkin tasarım, akıllı kentler, evrensel tasarım, Kentsel peyzaj yönetimi, kentsel rekreasyon planlama ve yönetimi (örgütlenme, yönetişim, mevzuat), peyzaj ekonomisi, kent ve kimlik, kent ve turizm, kent mobilyaları, kentsel sanat ve estetik, kentte doğal ve kültürel miras, kamusal alanlar, kent ve psikoloji, kent sosyolojisi, kentsel politikalar, kent ve sağlık, kent ve bitki dokusu, kentsel açık ve yeşil alan sistemleri ve sürdürülebilir kentler bağlamındaki diğer konular.

Özet Gönderimi

Kongreye özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Kongremiz ULUSLARARASI niteliğe sahip olduğu için İngilizce özet gönderilmesi zorunludur.

Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir.

Değerlendirme sonucu, gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir.

 

Özet Yazım Kuralları

Kenar boşlukları      : 2,5 cm

Yazı Karakteri           : Times New Roman, 12 Punto

Satır aralığı               : 1,00 cm

BAŞLIK                     : Tüm harfler büyük

Anahtar Kelimeler  :  En az 3 adet

Kelime Sayısı           : En az 250 adet

Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Ayrıca bildiri de yer alan tüm yazarlara isim soy isim, çalıştığı yer, çalışma alanı, mail adresleri, cep telefon numarası ve zorunlu ORCID numaralarının bulunması zorunludur. 

Özetlerinizi word/doc/docs formatında en geç   1 Ekim 2022 tarihine kadar ispecconference@gmail.com adresine gönderilmelidir.

(Öz Metin Örnek Format)

Tam Metin Gönderimi

Tam metinlerinizi Kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 14 Kasım 2022 saat 17:00 kadar ispecconference@gmail.com

adresine göndermeniz gerekmektedir. 

Tam metinlerde benzerlik oranı %30 üzerindeki çalışmalar değerlendirmeye alınmamaktadır. 

Tam Metin Yazım Kuralları

Kenar boşlukları    : 2,5 cm

Yazı Karakteri         : Times New Roman, 12 Punto

Satır aralığı             : 1,00 cm

BAŞLIK                    : Tüm harfler büyük

Alt Başlık                : Küçük

Sayfa sayısı            : En az 5 sayfa olmalıdır. Üst sınır 25 sayfadır.

 

Tam Metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, MATERYAL VE YÖNTEM, BULGULAR ve TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER,  KAYNAKLAR kısımları ayrı başlıklar altında yazılmalıdır

ATIF BİÇİMİ: APA 6 Style atıf biçimini kullanılmalıdır.

Ayrıca bildiri de yer alan tüm yazarlara isim, soy isim, çalıştığı yer, çalışma alanı, şehir ve Ülke, mail adresleri, cep telefon numarası ve zorunlu ORCID numaralarının bulunması zorunludur.

(Tam Metin Örnek Format)

Düzenleme Kurulu

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Banu ÖZTÜRK KURTASLAN (President), Selcuk University

 

Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Selcuk University
Prof. Dr. Rabia Köse Doğan, Selcuk University
Prof. Dr. Serpil Önder, Selcuk University
Prof. Dr. Nurgül Kılınç, Selcuk University
Prof. Dr. Öner Demirel, Kirikkale University
Prof. Dr. Atila Gül, Suleyman Demirel University

Assist. Prof. Dr. Nurgül ARISOY, Selcuk University

Assist. Prof. Dr. Ahmet AKAY, Selcuk University
Instr. R. Özge OCAK GEMİCİ, Selcuk University
Research Assistant Zekeriya Can ERBİL, Selcuk University
Research Assistant Büşra ALTAY, Selcuk University

Kongre Sekreterya Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Nurgül ARISOY, Selcuk University
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AKAY, Selcuk University
Arş. Gör. Zekeriya Can ERBİL, Selcuk University
Arş. Gör. Büşra ALTAY, Selcuk University
Arş. Gör. Tuğba Gizem AYDOĞAN, Kırıkkale University

Uluslararası Bilim Kurulu

Prof. Dr. Abdullah KELKİT, Çanakkale 18 Mart University
Prof. Dr. Ahmet Tuğrul POLAT, Selcuk University
Prof. Dr. Alessandra CASU, Sasari University, Italy
Prof. Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ, Düzce University
Prof. Dr. Aysel USLU, Ankara University
Prof. Dr. Banu Ç. KURDOĞLU, Karadeniz Technical University
Prof. Dr. Banu ÖZTÜRK KURTASLAN, Selcuk University
Prof. Dr. Bernie L. DAHL, Purdue University, U.S.A.
Prof. Dr. Bülent CENGİZ, Bartın University
Prof. Dr. Claudia JUROWSKI, Northern Arizona University, U.S.A.
Prof. Dr. Dani SARSEKOVA, Wildlife and the Environment of S. Seifullin Kazakh Agrotechnical University
Prof. Dr. Elif E. ŞİŞMAN, Namık Kemal University
Prof. Dr. Emine NAS, Selcuk University
Prof. Dr. Füsun ERDURAN NEMUTLU, Çanakkale Onsekiz Mart University
Prof. Dr. Gül GÜNEŞ, Selcuk University
Prof. Dr. S. Güven BİLSEL, Emeritus Professor
Prof. Dr. Halim PERÇİN, Ankara Univesity
Prof. Dr. Hatice Selma Çelikyay, Bartın University
Prof. Dr. Marec LORENC, University of Wroclaw (Poland)
Prof.Dr. Mehmet SOMUNCU, Ankara University
Prof. Dr. Mehmet TOPAY, Süleyman Demirel University
Prof. Dr. Mehmet TUNÇER, Çankaya University
Prof. Dr. Murat AKTEN, Süleyman Demirel University
Prof. Dr. Nihan Semen ERSÖZ, Selcuk University
Prof. Dr. Nurgül Kılınç, Selcuk University
Prof. Dr. Oğuz YILMAZ, Ankara University
Prof. Dr. Osman UZUN, Düzce University
Prof. Dr. Öner Demirel, Kırıkkale University
Prof. Dr. Rashmi GUJRATİ, CT University, India
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ, Emeritus Professor
Prof, Dr. Sadık Artunç, Mississippi State University, U.S.A.
Prof. Dr. Serpil ÖNDER, Selcuk University
Prof. Dr. Umut PEKİN TİMUR, Çankırı University
Prof. Dr. Y. Çağatay SEÇKİN, İstanbul Technical University
Doç. Dr. Canan CENGİZ, Bartın University
Doç. Dr. Candan Kuş Şahin, Isparta University
Doç. Dr. Demet DEMİROĞLU, Kilis University
Doç. Dr. Ertan DÜZGÜNEŞ, Karadeniz Technical University

Doç. Dr. Ebru Erdoğan, Selcuk University
Doç. Dr. Dr. Filiz ÇELİK, Selcuk University
Doç. Dr. Füsun KOCATÜRK, Nuh Naci Yazgan University
Doç. Dr. Guguli DUMBADZE, Batumi Shota Rustaveli State University
Doç. Dr. Hale KOZLU, Erciyes University
Doç. Dr. Maira KUSSAINOVA, Kazakh National Agrarian Research University
Doç. Dr. Özlem KARAKUL TÜRK, Selcuk University
Doç. Dr. Pınar KÖYLÜ, Düzce University
Doç. Dr. Robert BRZUSZEK, Mississippi State University, U.S.A.
Assoc. Prof. Dr. Sima POUYA, İnönü University
Assoc. Prof. Dr. Şeyda GÜNGÖR, Nuh Naci Yazgan University
Doç. Dr. Yasin DÖNMEZ, Karabük University
Doç. Dr. Zeynep PİRSELİMOĞLU BATMAN, Uludağ University
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AKAY, Selcuk University
Dr. Öğr. Üyesi Bige ŞİMŞEK İLHAN, Amasya University
Dr. Öğr. Üyesi Emel KARAARSLAN, Selcuk University
Dr. Öğr. Üyesi Nurgül ARISOY, Selcuk University
Öğr. Gör. Melda ARCA YALÇIN, Selcuk University
Öğr. Gör. R. Özge OCAK GEMİCİ, Selcuk University
Öğr. Gör. Chris LEININGER, Slipperry Rock University, U.S.A.
Öğr. Gör. Dr. Volkan ATEŞ, Kırıkkale University
Öğr. Gör. Dr. Sibel AKTEN, Isparta University of Applied Sciences
Dr. Mariana GOLUMBEANU, National Institute for Marine Research "Grigore Antipa"

Kongre İletişimi

E-mail: ispecconference@gmail.com

Cep Numara: +90 544 645 81 00

Fax: +90 216 606 32 75

bottom of page