top of page

BioTech24

INTERNATIONAL BIOTECHNOLOGY AND

Ardahan_Üniversitesi_logosu.png

NANOTECHNOLOGY CONGRESS

October 30 - November 01, 2024 / ARDAHAN, TÜRKIYE

Iksad logo(2).png

DEĞERLİ  BİLİM İNSANLARI

1. “V. Uluslararası “Kent Peyzajı ve Sanat Kongresi (URBAN-LAND-ART2024)”, yurt içinden ve yurt dışından nitelikli bilim insanlarını bir araya getirmek, KENTSEL PEYZAJ ve SANAT öncelikli olmak üzere Doğa Bilimleri ile Ekoloji Bilimleri arakesitinde SANAT konusunda değerli araştırmaları sunmak, bilgileri paylaşmak ve uluslararası ortak bir platform oluşturmak misyonunu üstlenmektedir.

2. IKSAD Enstitüsü (İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü)’nün yürütücülüğünde Iksad   Institute's  Fine Arts  Gallery (Paris-FRANSA)’de gerçekleştirilecek olan kongreye ilişkin tüm kongre hizmetleri IKSAD Yayınevi tarafından yürütülecektir.

3. Kongre, 18-20 Ekim 2024 tarihleri arasında çevrimiçi ve yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. 

4. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde katılımlı ve yüz yüze 18-20 Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve kısaltması MACODESU2015 olan 1.Sürdürülebilir Deniz ve Kıyı Alanları Gelişimi"  başlıklı Uluslararası Konferans’ın devamı olarak, 2.Uluslararası Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Çerçevesinde “KENT” ve “EKOLOJİ” (CEDESU2021) başlıklı kongre, Uzaktan erişimli (online) olmak üzere 2-3 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve K.T.Ü.’nin ev sahipliğinde yapılmıştır.

5. 3. Uluslararası Sürdürülebilir Gelişme Çerçevesinde “Dağ ve Ekoloji” Kongresi (MEDESU2022)” ise 20-21 Ekim 2022 tarihleri arasında çevrimiçi (on line) olarak gerçekleştirilmiş olup yine Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliliğinde gerçekleştirilmiştir.

6. “4. Uluslararası Sürdürülebilir Gelişme Çerçevesinde Kırsal Alanlar ve Ekoloji Kongresi” (RUDESU2023) ise 05-06 Ekim 2023 tarihleri arasında IKSAD Enstitüsü (İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü)’nün yürütücülüğünde The Olive Tree Hotel (Girne-KKTC)’de yüzyüze ve On-Line olarak gerçekleştirilmiştir.

7. Her dört Uluslararası Konferans ve Kongre, katılımlı ve başarılı bir şekilde tamamlanmış olup her dört uluslararası etkinlik kapsamında özet, tam metin ve panel&exhibition kitapları yayınlanmıştır.

8. Bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek olan kongre ile Kent/Peyzaj ve Sanat çatısı altında yer alan tüm disiplinlerin yanı sıra Sosyal ve Beşeri Bilimler ile tasarım ve Planlama gibi disiplinleri de bir araya getirerek ortak bir dil ve vizyonun oluşturulması, bilimsel ve teknik tartışmaların yapılabilmesi, interdisipliner ve multidisipliner çalışmalarla Kentsel alanlar ile barındırdığı yapılı ve açık alanlara yönelik çok yönlü bilgi paylaşımının sağlanması amaçlanmaktadır.

9. (URBAN-LAND-ART2024), gerek bilim ve danışma kurulu gerekse de katılımcı ülke çeşitliliği bakımından doçentlik ve profesörlük kadrolarına atanmak da dâhil olmak üzere, ilgili Kurumların akademik yükselme kriterlerini karşılamaktadır. Ayrıca kongrede sunulan bildiriler, Akademik Teşvik Kapsamında da değerlendirilmektedir.

10. Kongrede sunulan bildiriler ve panel sunumları, Türkçe, Fransızca ve İngilizce özetlerin yer aldığı Özet Kitabı ya da  tam metinlerin bulunduğu tam metin kitabında ve ayrıca panel sunumlarının yer aldığı panel kitabında basılacak olup her üç kitapta da ISBN numarası yer alacaktır.

11. Ayrıca isteyen katılımcılar, Kongre Kitabında sadece “Özet” olarak basılmış olan bildirilerini tam metin olarak aşağıdaki listede verilen TR Dizinde yer alan ya da uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanması için başvuruda bulunabilirler Ancak Dergilerin kendi yayım politikaları ve süreçleri dahilinde uygun olması durumunda yayımlanması mümkün olabilecektir.  Bu nedenle Dergi süreçleri Kongre Düzenleme Kurulu ile bir ilişkisi bulunmamaktadır.

KONGRE KONULARI

 • Planlama (Mekansal Planlama:Ülke, Bölge, Havza, Peyzaj, Kentsel  Alan ve Çevresi, Turizm, Rekreasyon, Çevre Düzeni, Ekolojik Planlama, Kaynak ve Ekosistem Tabanlı Planlama, vb)

 • Tasarım (Mekan, Bina (Yapı), Peyzaj, Kentsel Peyzaj ve Çevresi, Turizm, Rekreasyon, Çevre, Bitkisel, Tarımsal, Endüstri Ürünleri, Ekolojik, Evrensel, Engelli Tasarım vb)

 • Sosyoloji / Psikoloji / Sanat/ Felsefe/ Tarih/ Kimlik/ Kuram / Estetik

 • Kentsel Korunan Alanlar / Doğal ve Kültürel Miras Koruma / Belgeleme / Yenileme/ Onarım / Restorasyon /

 • Turizm / Rekreasyon / Kültürel Turizm, Kent Turizmi /Ekoturizm / Arkeoloji/ Sitler

 • İklim değişikliği / Yenilebilir Enerji / Su /Sürdürülebilirlik /Ekoloji /Çevre /Sürdürülebilir Gelişme

 • Ekonomi/ Politikalar/ Mevzuat/ Yönetim/ Yönetişim/ Uygulamalar /Sektörel Sorunlar

 • Sağlık / Pandemi /Gıda/İş Sağlığı ve Güvenlik

 • Kentsel Alanların (Dört Mevsim) Rekreasyonel ve Turizme Yönelik Spor Olanakları, Kentsel Dış Mekan Sporları ile Profesyonel Hedef Grupları için Sporlar

 • Kent Ekosistemlerinde Planlama, Koruma ve Yönetim

 • Kentsel Alan Ekolojisi/Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi/Yeşil Büyüme, Mavi Büyüme-Su Kaynakları

 • Kentsel Alanlara Yönelik Yatırımlar ve Uygulamalar

 • Kentsel Alanlara İlişkin Temel Sorunlar (Yapılaşma, Enerji Yapıları, Erozyon, Turizm ve Rekreasyon, Bitki Örtüsünde Tahrip, Sosyal Etkiler, Farklı Kirlilik Kaynakları)

 • Kentsel Alanların Yapısal Özellikleri, Çevresel Dinamikler ve Yaşam Destek Sistemleri, Yaşam Döngüsü Analizi

 • Kentsel Tarım, Ekolojik Tarım,  Doğa ve İnsan Dostu Tarım, Tarımsal Turizm, Ekolojik Çiftlikler, Turistik Köy İşletmeleri, Tarımsal Şenlikler, Festivaller, Panayır ve Fuarlar

 • Kent ve Sanat/Painting, Music, Sculpture, Photography, Traditional Turkish Arts, Design (in all fields of art), Animation, etc.

Biomaterial

Biomolecules

Bioreactor

Biosensor

Synthesis and Characterization of Nanomaterials

Properties of Nanoscale Materials

Graphene and 2D Materials

Nanotubes and Nanowires

Organic and Inorganic Nanocomposites

Polymer Nanotechnology

Nanobiotechnology: Biomaterials and Biosensors

New Applications of Nanostructured Materials

Machine Learning Approaches for Nanotechnology Applications

Enzyme-based Biosensor

İmmunosensors

Lab-on-a chip

Microfluidics

Nanobiosensors

Nanomedicine, Nano Drug Delivery Systems and Biopharmeceuticals

Nanomaterials İn Food, Agriculture, and Water Purification

Graphene and 2D Materials

KONGRE TAKVİMİ

Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarihi: 13 Eylül 2024

Kayıt ve Ödeme Son Tarihi: 20 Eylül 2024

​​​​Kongre Program Duyurusu: 05 Ekim 2024

Tam Metin Gönderimi Son Tarihi: 11 Kasım 2024

(Tam Metin Gönderimi Zorunlu Değildir)

​Bildiri Kitabı Yayın Tarihi: 08 Aralık 2024

AKADEMİK TEŞVİK VE DOÇENTLİK

Sempozyumumuz  doçentlik ve akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır.

Doçentlik için gerekli olan düzenleme kurulu resmi görevlendirme yazısı sempozyum sonrası katılımcılarımızla paylaşılacaktır

Akademik teşvik için gerekli olan sempozyumda sunulun bildiri sayıları ve ülkelere göre dağılımını gösteren resmi yazı kongre sonrası katılımcılarımızla paylaşılacaktır

KATILIM ÜCRETİ

KATILIM ÜCRETLERİ

 • Tek Bildiri Ücreti (Online): 1600 TL, İki Bildiri Ücreti (Online): 2200 TL

 • Tek Bildiri Ücreti (Yüz-yüze): 300 Eur, İki Bildiri Ücreti (Yüz-yüze): 320 Eur

 • Azerbaycanlı katılımcılar için (Online): 75 AZN, İki Bildiri Ücreti (Online): 100 AZN

TÜRKİYE HESAP BİLGİLERİ (TL)

13 Eylül 2024 Tarihinde eklenecektir

İADE POLİTİKASI

01 Ekim 2024 tarihine kadar yapılan çekilme başvurularında ücretin yarısı iade edilecektir. 01 Ekim 2024 tarihinden sonraki iptal taleplerinde ya da herhangi bir katılmama durumunda iade yapılamamaktadır.

AZERBAYCAN HESAP BİLGİLERİ (MANAT)

Benefisiarın bank:   Kapital Bank ASC Şuşa filialı
Benefisiarın adı:    İKSAD AZƏRBAYCAN
Benefisiarın hesabı:    AZ77AIIB400900D9447335204116

 

Ödemeyi bildirisi kabul olan katılımcıların yapması gerekmektedir.

KATILIM PAYI NELERİ KAPSAR?

 • Kongre ücretine sadece “Kongre Kitabı” ve  “Katılım Belgesi (pdf)” dahildir. 

ÖZET GÖNDERİMİ

Kongreye özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Sempozyum ULUSLARARASI niteliğe sahip olduğu için İngilizce özet gönderilmesi zorunludur. Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir. Değerlendirme sonucu, gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir.

 

Özet Yazım Kuralları

Kenar boşlukları: 2,5 cm

Yazı Karakteri  : Times New Roman, 12 Punto

Satır aralığı: 1,00 cm

BAŞLIK: Tüm harfler büyük

Anahtar Kelimeler:  En az 3 adet

Kelime Sayısı: 200-300 adet

 Ayrıca bildiri de yer alan tüm yazarlara isim soy isim, çalıştığı yer, çalışma alanı, mail adresleri, cep telefon numarası ve zorunlu ORCID numaralarının bulunması zorunludur. 

Özetlerinizi word/doc/docs formatında en geç 13 Eylül 2024 tarihine kadar iensciconference@gmail.com adresine gönderilmelidir.

(Öz Metin Örnek Format)

TAM METİN GÖNDERİMİ

Tam metinlerinizi Sempozyum kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ ve benzerlik raporunu en geç 11 Kasım 2024 saat 17:00 kadar iensciconference@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.  Tam metinlerde benzerlik oranı %20 üzerindeki çalışmalar değerlendirmeye alınmamaktadır. 

Tam Metin Yazım Kuralları

Kenar boşlukları: 2,5 cm

Yazı Karakteri: Times New Roman, 12 Punto

Satır aralığı: 1,00 cm

BAŞLIK: Tüm harfler büyük

Alt Başlık: Küçük

Sayfa sayısı: En az 5 sayfa olmalıdır. Üst sınır 25 sayfadır.

 

Tam Metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, MATERYAL VE YÖNTEM, BULGULAR ve TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER, KAYNAKLAR kısımları ayrı başlıklar altında yazılmalıdır ATIF BİÇİMİ: APA 6 Style atıf biçimini kullanılmalıdır. Ayrıca bildiri de yer alan tüm yazarlara isim, soy isim, çalıştığı yer, çalışma alanı, şehir ve Ülke, mail adresleri, cep telefon numarası ve zorunlu ORCID numaralarının bulunması zorunludur. Tam metin benzerlik raporu %20 ve aşağısında olan tam metinler değerlendirmeye alınacaktır. Benzerlik raporunun mail ortmaında gödnerilmesi gereklidir. (Tam Metin Örnek Format)

DÜZENLEME KURULU

KONGRE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ, Retired Academic

Prof.Dr.Ahmet Tuğrul POLAT, (Vice Rector, Selçuk University) 

Yasin  OTUZOĞLU (President, UCTEA Chamber of Landscape Architects)   

Prof.Dr.Ümit ERDEM (European Ecological Federation Turkey Representative) 

Nihat ACAR (Savşat Mayor of the Municipality) 

Prof.Dr.Atila GÜL (President of Architectural Sciences Platform)

ATAMAN ART GALLERY and ART WORKSHOP

Prof.Dr.Ali TEMİZ (Dean, Faculty of Forestry, Karadeniz Technical University)  

Prof.Dr.Zafer ÖLMEZ (Dean, Faculty of Forestry, Çoruh University),   

Prof.Dr.Bülent YILMAZ (Dean, Faculty of Fine Arts and Design, İnönü Univesity) 

Prof.Dr.Bülent CENGİZ (Dean, Faculty of Engineering, Architecture and Design Bartın University),   

Prof.Dr.Murat ZENGİN (Dean, Faculty of Architecture and Design, Pamukkale University),   

Prof.Dr.Murat ÖZYAVUZ, (Dean, Faculty of Fine Arts, Design and Architecture   

Prof.Dr.Caner ZAMBAK, Prof.Dr.Ahmet Cengiz YILDIZCI, Prof.Dr.Hasan Hayri TOK (TU- BENA/Turkish BENA Members),   

Dr.Mariana GOLUMBEANU, (BENA/Balkan Environmental Association) Represantatives) 

Assoc.Prof.Dr.Doruk Görkem ÖZKAN  (President, Chamber of Landscape Architects Trabzon Branch) 

Inst. Kadir ŞİŞKİNOĞLU, Trabzon University, Eyelight Art House, Painter

Yıldıray LİSE, Nature Conservation Center Foundation

Uğur ZEYDANLI, Head of  Nature Conservation Center

Dr.Oktan NALBANTOĞLU, Bilkent University, ON design

Mehmet HACIFETTAHOĞLU, Painter-Sculpture, SANAT GEZGİNİ

BİLİM KURULU ÜYELERİ

Prof.Dr.  Abbas KETİZMEN, Gazi University

Prof. Dr. Abdullah KELKİT, Çanakkale 18 March University

Prof. Dr. Adnan KAPLAN, Ege University

Prof.Dr.  Adnan TEPECİK, Başkent University

Prof.Dr.  Ahmet DALKIRAN, Selçuk University

Prof. Dr. Ahmet Tuğrul POLAT, Selçuk University

Prof.Dr.  Alaybey KAROĞLU, Hacı Bayram Veli University

Prof. Dr. Alessandra Casu, Sasari University, İtaly

Prof.Dr.  Aliye Ahu AKGÜN, İstanbul Technical University

Prof. Dr. Alper ÇABUK, Eskişehir Technical University

Prof. Dr. Alper ÇOLAK, İstanbul University

Prof. Dr. Arzu KALIN, Karadeniz Technical University

Prof.Dr.  Aslı GÜNEŞ GÖLBEY, İzmir Demokrasi University

Prof. Dr. Atila GÜL, Süleyman Demirel University

Prof. Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ, Düzce University

Prof. Dr. Ayçim T. BAŞKAYA, İstanbul Technical University

Prof. Dr. Aygün ERDOĞAN, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Aysel USLU, Ankara University

Prof.Dr.  Ayşe Derya KAHRAMAN, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Bahar TÜRKYILMAZ, Ege University

Prof. Dr. Bahriye GÜLGÜN, Ege University

Prof. Dr. Banu APAYDIN, İstanbul Okan University,

Prof. Dr. Banu Ç.KURDOĞLU, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Banu ÖZTÜRK, Selçuk University

Prof. Dr. Barış KARA, Aydın Adnan Menderes University

Prof. Dr. Barbaros GÖNENÇGİL (İstanbul University)

Prof.Dr.  Bige Bediz KINIKLI, Hacettepe University

Prof. Dr. Bernie L.DAHL, Purdue University (U.S.A.)

Prof. Dr. Bilge  ARMATLI KÖROĞLU, Gazi University

Prof. Dr. Bülent CENGİZ, Bartın University

Prof.Dr. Bülent SALDERAY, Hacı Bayram Veli University

Prof. Dr. Bülent YILMAZ, İnönü University

Prof. Dr. Canan CENGİZ, Bartın University

Prof.Dr.  Canan GENCE DELİDUMAN, Konya Karatay University

Prof.Dr.  Cantürk GÜMÜŞ, Karadeniz Technical University

Prof.Dr.  Cenk DURMUŞKAHYA, Katip Çelebi University

Prof. Dr. Cemil ATA, Yeditepe University

Prof. Dr. Cenap SANCAR, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Cengiz TAVŞAN,  Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Claudia JUROWSKI (Northern Arizona University, U.S.A.),

Prof. Dr. Dani SARSEKOVA (Wildlife and the Environment of S.Seifullin Kazakh Agrotechnical University),

Prof. Dr. Ebru V.ÖCALIR, Gazi University

Prof. Dr. Elif BAYRAMOĞLU, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Elif E.ŞİŞMAN, Namık Kemal University

Prof. Dr. Elmas ERDOĞAN, Ankara University

Prof.Dr.  Emin Erdem KAYA, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University

Prof. Dr. Engin EROĞLU, Düzce University

Prof.Dr.  Enver TUFAN, Gazi University

Prof. Dr. Ercan KÖSE, Karadeniz Technical University

Prof.Dr.  Erdal TIUĞCULAR, Gazi University

Prof. Dr. Erkan POLAT, Süleyman Demirel Univesity

Prof.Dr.  Erol KILIÇ, Fatih Sultan Mehmet Vakıf University

Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ, Karadeniz Technical University

Prof.Dr.  Fatma Gülay MİRZAOĞLU, Hacettepe University

Prof. Dr. Faris KARAHAN, Atatürk University              

Prof.Dr.  Feriha AKPINARLI, Hacı Bayram Veli University

Prof. Dr. Figen Dilek İLKE, Ankara University

Prof. Dr. Filiz TAVŞAN,  Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Füruzan ASLAN, Kırklareli University

Prof.Dr. Gamze Elif BÜYÜKKAYIKÇI, Gazi University

Prof.Dr.  Giyasettin DEMİRHAN, Hacettepe University

Prof. Dr. Gül Sayan ATANUR, Bursa Technical University

Prof. Dr. Gülşen AYTAÇ, İstanbul Technical University

Prof. Dr. Güzin KONUK, Konya Food and Agriculture University

Prof. Dr. Hakan ALPHAN, Çukurova University

Prof. Dr. Hakan ALTINÇEKİÇ, İstanbul University

Prof. Dr. Hakan OĞUZ, Kahramanmaraş Sütçü İmam University

Prof. Dr. Hakkı Tonguç TOKOL, Marmara University

Prof. Dr. Halim PERÇİN, Ankara University

Prof. Dr. Hasan YILMAZ, Atatürk University

Prof.Dr.  Hayriye EŞBAH TUNCAY, İstanbul Technical University

Prof. Dr. Hilal TURGUT, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Hüseyin DİRİK, İstanbul University

Prof. Dr. Ilgar KIRZIOĞLU, Mehmet Akif Ersoy University

Prof. Dr. Işık SEZEN, Atatürk University

Prof. Dr. İlkay ÖZDEMİR, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. İsa ELİRİ, Kırıkkale University

Prof. Dr. Kağan GÜNÇE, Eastern Mediterranean University,

Prof. Dr. Koray VELİBEYOĞLU, İzmir Institute of Technology

Prof. Dr. Kürşad DEMİREL, Çanakkale 18 March University

Prof. Dr. Latif G. KAYA, Mehmet Akif Ersoy University

Prof. Dr. Levent GENÇ, Çanakkale 18 March University

Prof.Dr.  Levent MERCİN, Kütahya Dumlupınar University

Prof. Dr. Makbule ERDOĞDU, Kırşehir Ahi Evran University

Prof. Dr. Marec LORENC, University of Wroclaw (Poland)

Prof. Dr. Mehmet A. IRMAK, Atatürk University

Prof.Dr.  Mehmet EFE, Gazi University

Prof. Dr. Mehmet Faruk ALTUNKASA, Çukurova University

Prof.Dr.  Mehmet SOMUNCU, Ankara University

Prof. Dr. Mehmet TOPAY, Süleyman Demirel University

Prof. Dr. Mehmet TUNCER, Çankaya University

Prof.Dr.  Meltem KATIRANCIOĞLU, Hacı Bayram Veli University

Prof.Dr.  Meltem YILMAZ, Hacettepe University

Prof.Dr.  Metin EKER, Samsun 19 Mayıs University

Prof. Dr. Murat AKTEN, Süleyman Demirel University

Prof. Dr. Murat KILIÇ, Kırıkkale University

Prof.Dr.  Murat TOPBAŞ, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Murat ÖZYAVUZ, Namık Kemal University

Prof. Dr. Murat ZENGİN, Pamukkale University

Prof. Dr. Mustafa BULAT, Atatürk University

Prof.Dr.  Mustafa GENÇ, Süleyman Demirel University

Prof.Dr.  Mutluhan TAŞ, Gazi University

Prof. Dr. Muzaffer YÜCEL, Çukurova University

Prof. Dr. Müge AKKAR ERCAN, Middle East Technical University

Prof. Dr. Mükerrem ARSLAN, Ankara University

Prof. Dr. Nazan KUTER, Çankırı University

Prof.Dr.  Necati DEMİR, Gazi University

Prof. Dr. Nilgün GÜNEROĞLU, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Nuriye PEKER SAY, Çukurova University

Prof.Dr.  Osman ALTINTAŞ, Osmaniye Korkut Ata University

Prof.Dr.  Osman ARAYICI,

Prof. Dr. Osman UZUN, Düzce University

Prof. Dr. Ömer İ.TULUK, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Özge ÖZDEN FULLER, Near East University

Prof.Dr.  Rabia Köse DOĞAN, Selçuk University

Prof. Dr. Rashmi GUJRATİ, CT University, India

Prof. Dr. Rıdvan POLAT, Bingöl University

Prof.Dr.  Ruhi KONAK, Ankara Music and Fine Arts University          

Prof. Dr. Sara KİTAİBEKOVA (Department of Forest Resources and Forestry),

Prof. Dr. Saye Nihan ÇABUK, Eskişehir Technical University

Prof.Dr.  Serap BUYURGAN, Başkent University

Prof. Dr. Serap YILMAZ, Karadeniz Technical University

Prof.Dr.  Serdar TUNA, Mehmet Akif Ersoy University

Prof.Dr. Serkan İLDEN, Kastamonu University

Prof. Dr. Serkan ÖZER, Atatürk University

Prof. Dr. Serpil ÖNDER, Selçuk University

Prof. Dr. Sertaç GÜNGÖR, Selçuk University

Prof. Dr. Sevgi GÖRMÜŞ CENGİZ, İnönü University

Prof. Dr. Sevgi ÖZTÜRK, Kastamonu University

Prof. Dr. Sevgi YILMAZ, Atatürk University

Prof. Dr. Sonay ÇEVİK, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Şebnem ERTAŞ BEŞİR, Akdeniz University

Prof.Dr. Şebnem YILDIRIM ORHAN, Gazi University

Prof.Dr. Şevket ALP, Van Yüzüncü Yıl University

Prof. Dr. Şükran ŞAHİN, Ankara University

Prof.Dr. Tahsin YILMAZ, Akdeniz Üniversitesi

Prof.Dr. Tanay BİRİŞÇİ, Ege University

Prof.Dr. Taşkın ÖZTAŞ, Atatürk University

Prof. Dr. Tendü Hilal GÖKTUĞ, Adnan Menderes University

Prof. Dr. Tuğba DÜZENLİ, Karadeniz Technical University

Prof.Dr. Tuğba KİPER, Tekirdağ Namık Kemal University

Prof. Dr. Turan YÜKSEK, Recep Tayip Erdoğan University

Prof. Dr. Tuluhan YILMAZ, Çukurova Unversity

Prof.Dr.  Tülay EZER, Niğde Ömer Halis Demir University

Prof. Dr. Ülkü DUMAN YÜKSEL, Gazi University

Prof.Dr.  Ülkü ÖZGÜR, Gazi University

Prof.Dr.  Ümit ERDEM, Aegean University

Prof. Dr. Ümit YILMAZ, University of Georgia 

Prof. Dr. Y.Çağatay SEÇKİN, İstanbul Technical University

Prof. Dr. Yaşar Bahri ERGEN, Aksaray University

Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL, Süleyman Demirel University

Prof. Dr. Yusuf KURUCU, Ege University

Prof. Dr. Zafer C. ÖZKAN, Karadeniz Technical University

Prof.Dr.  Zafer KURTASLAN, Ankara Music and Fine Arts University

Prof. Dr. Zafer ÖLMEZ, Artvin Çoruh University

Prof. Dr. Z.Ezgi KAHRAMAN,  Çankaya University

Prof. Dr. Zöhre POLAT, Adnan Menderes University

Prof.Dr.  Zuhal KAYNAKÇI ELİNÇ, Akdeniz University

Assoc. Prof. Dr. Ahmet BENLİAY, Akdeniz University

Assoc. Prof.Dr.Akın KUMTEPE, Kırıkkale University

Assoc. Prof.Dr.Ali Ertuğrul KÜPELİ, Gazi University

Assoc. Prof. Dr. Alper SAĞLIK, Çanakkale 18 March University

Assoc. Prof.Dr.  Ayşe KALAYCI ÜNAL, Katip Çelebi University

Assoc.Prof. Dr. Aysun Canbaş TUNA, Bolu Abant İzzet Baysal University

Assoc. Prof.Dr. Aylin SALICI, Hatay Mustafa Kemal University

Assoc.Prof. Dr. Bahar Başer KALYONCUOĞLU, Medipol University

Assoc.Prof. Dr. Berkant KONAKOĞLU, Amasya University

Assoc. Prof. Dr. Banu KARAŞAH, Artvin Çoruh University

Assoc.Prof.Dr.  Bilgehan SONSEL, Gazi University

Assoc.Prof.Dr. Bora YILDIRIM, Kırıkkale University

Assoc. Prof. Dr. Buket ÖZDEMİR IŞIK, Trabzon University

Assoc.Prof.Dr.  Burcu KALKANOĞLU, Trabzon University

Assoc.Prof.Dr.  Burçin EKİCİ, Tekirdağ Namık Kemal University

Assoc. Prof. Dr. Bülent TURGUT, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Cem BEYGO, İstanbul University

Assoc.Prof.Dr.  Çağla SERİN ÖZPARLAK, Gazi University

Assoc. Prof. Dr. Çiğdem Ayhan KAPTAN, Çanakkale 18 March University

Assoc. Prof. Dr. Çiğdem SAKICI, Kastamonu University

Assoc. Prof.Dr.  Demet EROL, Gazi University

Assoc. Prof.Dr.  Demet YILMAZ YILDIRIM, Karadeniz Technical Univesity

Assoc. Prof. Dr. Derya SARI, Artvin Çoruh University

Assoc.Prof.Dr.  Didem Eylem DİZDAR, İstanbul Technical University

Assoc. Prof. Dr. Doruk Görkem ÖZKAN, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. E. Seda ARSLAN, Süleyman Demirel University

Assoc. Prof. Dr. Ebru Erbaş GÜRLER, İstanbul Technical University

Assoc. Prof. Dr. Ebru ERSOY TONYALIOĞLU, Aydın Adnan Menderes University

Assoc.Prof.Dr. Eda ANGI, Niğde Ömer Halisdemir University

Assoc. Prof. Dr. Elif AKPINAR KÜLEKÇİ, Atatürk University

Assoc.Prof.Dr.Elif AKYOL ŞATIROĞLU, Recep Tayyip Erdoğan University

Assoc. Prof. Dr. Elif Merve ALPAK, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Elif SÖNMEZ, Altınbaş University

Assoc. Prof. Dr. Emrah YALÇINALP, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Ersin TÜRK, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Ertan DÜZGÜNEŞ, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Guguli DUMBADZE, Batumi Shota Rustaveli State University

Assoc. Prof. Dr. Hande Sanem ÇINAR, İstanbul University

Assoc. Prof. Dr. Hilal SURAT, Artvin Çoruh University

Assoc. Prof.Dr.  Hüda YÜCEL, Kırıkkale University

Assoc. Prof. Dr. İ. Emre KAVUT, Mimar Sinan Fine Arts University

Assoc. Prof. Dr. Kübra YAZICI, Yozgat Bozok University

Assoc. Prof. Dr. Maira KUSSAINOVA, Kazakh National Agrarian Research University)

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Akif ERDOĞAN, Mustafa Kemal University

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ali YÜZER, İstanbul Technical University

Assoc. Prof. Dr. Mehmet ÇETİN, Kastamonu University

Assoc. Prof.Dr.  Mehmet SAĞ, Akdeniz University

Assoc. Prof.Dr.  Meliha AKLIBAŞINDA, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University

Assoc.Prof. Dr.  Merve Ersoy MİRİCİ, Bursa Technical University

Assoc.Prof.Dr.   Murat ARSLAN, Gazi University

Assoc. Prof. Dr. Murat YEŞİL, Ordu University

Assoc. Prof.Dr.  Mustafa ERGEN, Sakarya University of Applied Sciences

Assoc. Prof. Dr. Müberra PULATKAN, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Neslihan DEMİRCAN, Atatürk University

Assoc. Prof. Dr. Nurdan ERDOĞAN, Izmir Demokrasi University

Assoc. Prof.Dr.  Oğuz ATEŞ, Kırklareli University

Assoc. Prof. Dr. Oğuz KURDOĞLU, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Olgu ÇALIŞKAN, Middle East Technical University

Assoc.Prof.Dr.  Ozan BELGE, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversity

Assoc.Prof.Dr.  Ozan EROY, Gazi University

Assoc. Prof. Dr. Ömer ATABEYOĞLU, Ordu University

Assoc. Prof. Dr. Ömer Kamil ÖRÜCÜ, Süleyman Demirel University

Assoc. Prof. Dr. Ömer Lütfi ÇORBACI, Recep Tayyip Erdoğan University

Assoc.Prof.Dr.  Özlem KILINÇER, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University

Assoc.Prof.Dr.  Özgür Kamer AKSOY, Adnan Menderes University

Assoc. Prof. Dr. Pervin YEŞİL, Ordu University

Assoc. Prof. Dr. Salih SALBACAK, Fatih Sultan Mehmet Foundation University

Assoc.Prof.Dr.  Saliha TAŞCIOĞLU, Kilis 7 Aralık University

Assoc. Prof. Dr. Sara DEMİR, Bursa Technical University

Assoc. Prof. Dr. Sefa AKBULUT, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Sema MUMCU, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof.Dr.  Serhat CENGİZ, İnönü University

Assoc. Prof. Dr. Sibel SARIÇAM, Osman Gazi University

Assoc. Prof. Dr. Sima POUYA, İnönü University

Assoc. Prof.Dr. Sultan S. KURT KONAKOĞLU, Amasya University

Assoc.Prof.Dr.  Şirin Gülcen EREN, Süleyman Demirel University

Assoc.Prof.Dr.  Şuayyip YÜCEL, Kırıkkale University

Assoc. Prof. Dr. Şule KISAKÜREK, Kahramanmaraş Sütçü İmam University

Assoc.Prof.Dr.  Taki Can METİN, Kırklareli University

Assoc.Prof.Dr.  Tayfun İLHAN, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar University

Assoc.Prof.Dr.  Tuğba ÜSTÜN TOPAL, Namık Kemal University

Assoc.Prof.Dr.  Tuğçe KAYNAK AKÇAOĞLU, Kırıkkale University

Assoc. Prof. Dr. Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ, İstanbul Aydın University

Assoc. Prof. Dr. Uzay KARAHALİL, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Ümit ARPACIOĞLU, Mimar Sinan Fine Arts Universitesi

Assoc. Prof. Dr. Yasin DÖNMEZ, Karabük University

Assoc. Prof. Dr. Yıldız AKSOY, İstanbul Civilization University

Assoc. Prof. Dr. Zeynep PİRSELİMOĞLU BATMAN, Uludağ University

Assoc.Prof.Dr. Zuhal DİLAVER, Ankara University

Ass.Prof.Dr. Ahmet FİDAN, Ordu University

Ass.Prof.Dr.Ayhan KARADAYI, Karadeniz Technical University

Ass.Prof.Dr.Bilgenur AK (Kırıkkale University)

Ass.Prof.Dr.Cem BABACAN, Maltepe University

Ass.Prof.Dr.Duygu DOĞAN, Denizli Pamukkale University

Ass.Prof.Dr.Dr.Elif SAĞLIK, Çanakkale 18 March University

Ass.Prof.Dr.Eylül MALKOÇ, Trakya University

Ass.Prof. Dr.Gökhan Hüseyin ERKAN, Karadeniz Technical University

Ass.Prof.Dr.Görkem KUMTEPE, Kırıkkale University

Ass.Prof.Dr.Gümüş Funda GÖKÇE, Düzce University

Ass.Prof.Dr.Halil DUYMUŞ, Çukurova University

Ass.Prof.Dr.İbrahim HOŞAFLIOĞLU, Iğdır University

Ass.Prof.Dr.İnci PÜRLÜSOY, Kırıkkale University

AssProf.Dr.Kıymet Pınar KIRKIK AYDEMİR, Bolu Abant İzzet Baysal University

Ass.Prof.Dr.Kumru ARAPKİROĞLU, Bilkent University

Ass.Prof.Dr.Mehmet Sinan YUM, İstanbul Ticaret Üniversity

Ass.Prof.Dr.Mert ÇAKIR, Süleyman Demirel University

Ass.Prof.Dr.Meryem Bihter BİNGÜL BULUT, Kırıkkale University

Ass.Prof.Dr.Dr.Muhammed Ali ÖRNEK, İstanbul Technical University

Ass.Prof.Dr.Mustafa ATMACA, Mustafa Kemal University

Ass.Prof.Dr.Mustafa Reşat SÜMERKAN, Karadeniz Technical University

Ass. Prof. Dr. Merih KASAP, Altınbaş University

Ass.Prof.Dr.Orkun AKTAŞ, Kırıkkale University

Ass.Prof.Dr.Osman ÜÇÜNCÜ, Karadeniz Technical University

Ass.Prof.Dr.Ömer Faruk UZUN, Sakarya University of Applied Sciences

Ass.Prof.Dr.Önder MUSTUL, Necmettin Erbakan University

Ass.Prof.Dr.Övgü ÖZPARLAK, Karabük University

Ass.Prof.Dr.Özge KAYA, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University

Ass.Prof.Dr.Özlem ERDOĞAN, Kırklareli University

Ass.Prof.Dr.Selçuk BİLGİN, Gazi University

Ass.Prof.Dr.Selin ÖZDEMİR, Sivas Cumhuriyet University

Ass.Prof.Dr.Senim ÇENBERCİ, Gazi University

Ass.Prof.Dr.Serkan ÖZAY, Niğde Ömer HalisDemir University

Ass.Prof.Dr.Simay KIRCA, İstanbul University

Ass.Prof.Dr.Şeyma ŞENGÜR, Ordu University

Ass.Prof.Dr.Ümit Bircan BİLGİN, Karabük University

Ass.Prof.Dr.Dr. Volkan ATEŞ, Tarsus University

Inst. Dr. Gülşah BİLGE, Ordu Üniversitesi

Dr. Mariana GOLUMBEANU, National Institute for Marine Research "Grigore Antipa"

Dr.Elif TOPÇU, Ministry of Agriculture and Forestry

Dr.Sahar POUYA

Dr.Sheyda MAHARRAMOVA, Azerbaijan Food Safety Institute

Inst.Sibel AKTEN, Isparta University of Applied Sciences

Inst.Erkan TONYALI, Gümüşhane University

Inst.Cem DERTSİZ, Zonguldak Bülent Ecevit University

KONGRE İLETİŞİMİ

Coordinator: Assoc. Prof. Dr. Seyithan Seydoşoglu

E-mail: iensciconference@gmail.com

Phone Number: +90 544 645 81 00

Fax: +90 216 606 32 75

bottom of page