top of page
SÜ_AmblemLOGOtype_PNG_ENG1.png
100yıl.png
IKSAD logo_4x.png

​ICSULA 2023
2. ULUSLARARASI
SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER
 KONGRESİ

Kentlerin Geleceğini Yeniden Düşünmek

26-27 EKİM 2023 / Konya

 ICSULA-2023

Değerli bilim insanları ve katılımcılar,

Sizleri 26-27 Ekim 2023 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecek olan Uluslararası Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Peyzajlar Konferansı’na - International Conference on Sustainable Cities and Urban Landscapes (ICSULA 2023) davet etmekten mutluluk ve onur duyarım.

Farklı planlama ve tasarım disiplinlerinden yoğun katılımın sağlanmış olduğu, Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin ev sahipliğinde birincisi düzenlenmiş olan “Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Peyzajlar Konferansı -ICSULA 2022-”,  2022 yılında büyük bir katılımla başarıyla tamamlanmıştır (https://www.iksadkongre.com/icsula2022). Geçen sene sürdürülebilir kentsel gelişme çerçevesinde, çeşitli planlama ve tasarım bilimlerine ilişkin  profesyonel disiplinlerden oluşan bilim insanları kongreye katkıda bulunmuşlardır. Bu kongreyi takiben yine, “II. Uluslararası Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Peyzajlar” -ICSULA 2023- kongresinde dünyadan nitelikli bilim insanlarını bir araya getirmek, kent çalışmaları üzerine yaptıkları değerli araştırmaları sunmak, paylaşmak ve uluslararası ortak bir platformda buluşturmak amaçlanmaktadır. İkinci ICSULA konferansı (ICSULA 2023) 26-27 Ekim 2023 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. ICSULA 2023'ün dilleri İngilizce ve Türkçe'dir.
Kentlerin ve kentsel peyzajların sürdürülebilir olması, sağlıklı bir kentsel yaşamı ve bunun sürekliliğini ifade etmektedir. Burada aynı zamanda hem gereksinimleri hem de konforu ifade eden kentsel yaşam kalitesine referans verilmektedir. Söz konusu kentsel yaşam kalitesi zaman içerisinde  “kültürel- insan kaynaklı” aktivitelerle oluşagelen bir takım olumsuz koşullarla ve/veya doğal afetlerle azalabilmekte ve hatta yok olabilmektedir.

Türkiye’de bu yıl yaşanan deprem felaketi, öncelikle depremin yaşanmış olduğu kentlerde olmak üzere, olası deprem yaşanabilecek kentlerde ve diğer tüm kentlerde olmak üzere, kentlerin geleceklerinin yeniden inşasını, başka bir deyişle planlama ve tasarıma yenilikçi bir yaklaşımı içeren “kentsel rönesansı” zorunlu kılmıştır.

 

Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Peyzajlara İlişkin Konu Başlıkları:

Bu konferansta kentlerde gerek insan etkinlikleri, gerekse doğal afetler sonucu olsun azalan/kaybolan yaşam kalitesinin ve kentsel sürdürülebilirliğin yeniden sağlanabilmesi için yapılması gerekenler; sorunlara yol açan unsurlar ve kısa ve uzun vadeli çözümler açısından ele alınacaktır. Bu çözümler kent ve kentsel peyzajı içeren ve sürdürülebilirliğe hizmet eden her türlü fiziksel planlama konusunu ve bu konuya altlık oluşturan fiziksel olmayan planlama konularını içermektedir.

Bu kapsamda, kentlerde ve özellikle depremden etkilenen kentlerde;

 • doğal verilerin (jeolojik yapı, iklim, hidroloji vb.) analiz  ve sentezi doğrultusunda ekolojik planlama ve tasarım yaklaşımları

 • değişen sosyo-kültürel ve ekonomik yapı bağlamında planlama yaklaşımları,

 • açık ve yeşil alanların planlama ve tasarımlarının yeniden ele alınması;  

 • ulaşım ve yerleşim stratejileri

 • tarihi çevre koruma yaklaşımları

 • doğal çevre koruma yaklaşımları

 • evrensel tasarım

 • sert peyzaj ve bitki materyali

 • akıllı kent uygulamaları

 • iklim değişikliği

 • yeşil teknoloji ve, karar vericilerin yenilikçi strateji ve politikaları

 • kentsel morfoloji ve eko-morfolojik yaklaşımlar

 • imar politikaları (sorunlar, potansiyeller)

 • göç kavramı

 • finansal çözümler

 • turizm,

 • rekreasyon,

 • planlama ve tasarımda akademik eğitim,

 • pandemi ve kent

 • gıda stratejileri

 • enerji stratejileri

 • yeni planlama ve tasarım teknolojileri

 • güzel kent prensipleri

 • çeper kuşak vb.

 

pek çok konu planlama ve  tasarım ölçeklerinde; teori ve uygulama ve yönetim temellerinde ele alınabilir. Bu ele alış, mekânsal stratejiler oluşturma bağlamında bölgesel gelişim perspektifinde ele alınmalıdır.

 

ICSULA 2023, katılımcı ülke çeşitliliğinin yanı sıra Bilim ve Danışma Kurulu açısından doçentlik ve profesörlük kadrolarına atanma dahil olmak üzere ilgili kurumların akademik yükselme kriterlerini karşılamaktadır. Sempozyumda sunulan bildiriler, İngilizce özetler veya tam metinler ISBN'li Sempozyum Bildiri Kitabı'nda yayımlanacaktır. Ayrıca dileyen katılımcılar Tr Dizinde ve Uluslararası dizinde taranan dergilere başvurabilirler, bu durumda bildirilerin tam metni dergide yayınlanacağından, “sempozyum kitabı”nda sadece “özet” yayımlanacaktır. Bildiriler ancak dergilerin yayın politikaları ve hakem süreçlerine uygun olmaları durumunda yayınlanabilecektir. Bu nedenle dergilerin süreçleri konferans düzenleme kurulu ile ilgili değildir.

PARTNER

Parrk yapı logo.png

 DERGİ LİSTESİ

 KONGRE TAKVİMİ

Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarihi

09 Ekim 2023

Kayıt ve Ödeme Son Tarihi

14 Ekim 2023

​​​

​Kongre Program Duyurusu

16 Ekim 2023

 

Tam Metin Gönderimi Son Tarihi

(Tam Metin Gönderimi Zorunlu Değildir)

10 Kasım 2023

Bildiri Kitabı Yayın Tarihi

30 Kasım 2023

 KONGRE KATILIM ÜCRETİ

KATILIM ÜCRETLERİ

 • Tek Bildiri Ücreti (Online): 550 TL

 • İki Bildiri Ücreti (Online): 750 TL

 • Tek Bildiri Ücreti (Yüz-yüze): 650 TL

 • İki Bildiri Ücreti (Yüz-yüze): 850 TL

 • Azerbaycanlı katılımcılar için online (50 Manat)

 • Azerbaycanlı katılımcılar için yüz-yüze (75 Manat)

KREDİ KARTI İLE GÜVENLİ ÖDEME

550 TL ödemek için linki tıklayınız https://iyzi.link/AIuh3g

650 TL ödemek için linki tıklayınız https://iyzi.link/AJTw6w

750 TL ödemek için linki tıklayınız https://iyzi.link/AItr5w

850 TL ödemek için linki tıklayınız https://iyzi.link/AIyqHQ

AZERBAYCAN HESAP BİLGİLERİ (MANAT)

Azerbaycan Hesabına Para Yatırmak için kongre mailine yazınız

 

Ödemeyi bildirisi kabul olan katılımcıların yapması gerekmektedir.

KATILIM PAYI NELERİ KAPSAR?

 • Kongre ücretine sadece “Kongre Kitabı” ve  “Katılım Belgesi (pdf)” dahildir. 

 

AKREDİTASYON

 • Kongre, uluslararası niteliktedir. Gerek bilim kurulu ve gerekse de katılımcı ülke çeşitliliği bakımından Doçentlik ve Akademik Teşvik kriterlerini karşılamaktadır.

 • Türkiye'den katılımcılar için %45 kontenjan bulunmaktadır

 ÖZET GÖNDERİMİ

Kongreye özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Kongremiz ULUSLARARASI niteliğe sahip olduğu için İngilizce özet gönderilmesi zorunludur. Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir. Değerlendirme sonucu, gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir.

 

Özet Yazım Kuralları

Kenar boşlukları: 2,5 cm

Yazı Karakteri  : Times New Roman, 12 Punto

Satır aralığı: 1,00 cm

BAŞLIK: Tüm harfler büyük

Anahtar Kelimeler:  En az 3 adet

Kelime Sayısı: 200-300 adet

 Ayrıca bildiri de yer alan tüm yazarlara isim soy isim, çalıştığı yer, çalışma alanı, mail adresleri, cep telefon numarası ve zorunlu ORCID numaralarının bulunması zorunludur. 

Özetlerinizi word/doc/docs formatında en geç 09 Ekim 2023 tarihine kadar globalkongreler@gmail.com adresine gönderilmelidir.

(Öz Metin Örnek Format)

 TAM METİN GÖNDERİMİ

Tam metinlerinizi Kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 10 Kasım 2023 saat 17:00 kadar globalkongreler@gmail.com

adresine göndermeniz gerekmektedir.  Tam metinlerde benzerlik oranı %30 üzerindeki çalışmalar değerlendirmeye alınmamaktadır. 

Tam Metin Yazım Kuralları

Kenar boşlukları: 2,5 cm

Yazı Karakteri: Times New Roman, 12 Punto

Satır aralığı: 1,00 cm

BAŞLIK: Tüm harfler büyük

Alt Başlık: Küçük

Sayfa sayısı: En az 5 sayfa olmalıdır. Üst sınır 25 sayfadır.

 

Tam Metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, MATERYAL VE YÖNTEM, BULGULAR ve TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER,  KAYNAKLAR kısımları ayrı başlıklar altında yazılmalıdır ATIF BİÇİMİ: APA 6 Style atıf biçimini kullanılmalıdır. Ayrıca bildiri de yer alan tüm yazarlara isim, soy isim, çalıştığı yer, çalışma alanı, şehir ve Ülke, mail adresleri, cep telefon numarası ve zorunlu ORCID numaralarının bulunması zorunludur.

(Tam Metin Örnek Format)

 DÜZENLEME KURULU

 DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Banu ÖZTÜRK, Selcuk University, Chair

Prof. Dr. Ahmet Tuğrul POLAT, Selcuk University
Prof. Dr. Rabia KÖSE DOĞAN, Selcuk University
Prof. Dr. Serpil ÖNDER, Selcuk University
Prof. Dr. Öner DEMİREL, Kırıkkale University
Assist. Prof. Dr. Nurgül ARISOY, Selcuk University

Assist. Prof. Dr. Ahmet AKAY, Selcuk University
Instr. R. Özge OCAK GEMİCİ, Selcuk University
Research Assistant Zekeriya Can ERBİL, Selcuk University
Research Assistant Büşra ALTAY, Selcuk University

Research Assistant, Ertuğrul ÖNDER, Selcuk University

 SEKRETERYA KURULU ÜYELERİ

Research Assistant Zekeriya Can ERBİL, Selcuk University

Research Assistant Büşra ALTAY, Selcuk University

Research Assistant, Ertuğrul ÖNDER, Selcuk University

 BİLİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Abdullah KELKİT, Çanakkale 18 Mart University

Prof. Dr. Ahmet Tuğrul POLAT, Selcuk University

Prof. Dr. Ahmet UZUN, Selcuk University

Prof. Dr. Alessandra CASU, Sasari University, Italy

Prof. Dr. Atila GÜL, Süleyman Demirel University

Prof. Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ, Düzce University

Prof. Dr. Aysel USLU, Ankara University

Prof. Dr. Banu Ç. KURDOĞLU, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Banu ÖZTÜRK, Selcuk University

Prof. Dr. Bernie L. DAHL, Purdue University, U.S.A.

Prof. Dr. Bülent CENGİZ, Bartın University

Prof. Dr. Cana BİLSEL, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Canan CENGİZ, Bartın University

Prof. Dr. Claudia JUROWSKI, Northern Arizona University, U.S.A.

Prof. Dr. Dani SARSEKOVA, Wildlife and the Environment of S. Seifullin Kazakh Agrotechnical University

Prof. Dr. Demet DEMİROĞLU, Kilis University

Prof. Dr. Elif E. ŞİŞMAN, Namık Kemal University

Prof. Dr. Emine NAS, Selcuk University

Prof. Dr. Füsun ERDURAN NEMUTLU, Çanakkale Onsekiz Mart University

Prof. Dr. Güzin KONUK, Emeritus Professor

Prof. Dr. Gül GÜNEŞ, Selcuk University

Prof. Dr. S. Güven BİLSEL, Emeritus Professor

Prof. Dr. Halim PERÇİN, Ankara Univesity

Prof. Dr. Hatice Selma ÇELİKYAY, Bartın University

Prof. Dr. Marec LORENC, University of Wroclaw (Poland)

Prof.Dr. Mehmet SOMUNCU, Ankara University

Prof. Dr. Mehmet TOPÇU, Konya Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet TUNÇER, Çankaya University

Prof. Dr. Murat AKTEN, Süleyman Demirel University

Prof. Dr. Nihan Semen ERSÖZ, Selcuk University

Prof. Dr. Nurgül KILINÇ, Selcuk University

Prof. Dr. Oğuz YILMAZ, Ankara University

Prof. Dr. Osman UZUN, Düzce University

Prof. Dr. Öner DEMİREL, Kırıkkale University

Prof. Dr. Özlem KARAKUL TÜRK, Selcuk University

Prof. Dr. Rabia KÖSE DOĞAN, Selçuk University

Prof. Dr. Rashmi GUJRATİ, CT University, India

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ, Emeritus Professor

Prof, Dr. Sadık Artunç, Mississippi State University, U.S.A.

Prof. Dr. Savaş Zafer ŞAHİN, Hacı Bayram Üniversitesi

Prof. Dr. Serpil ÖNDER, Selcuk University

Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR, Beykent University

Prof. Dr. Umut PEKİN TİMUR, Çankırı  Karatekin University

Prof. Dr. Yasin Çağatay SEÇKİN, İstanbul Technical University

Assoc. Prof. Dr. Aylin SALICI, Hatay Mustafa Kemal University

Assoc. Prof. Dr. Candan KUŞ ŞAHİN, Isparta University

Assoc. Prof. Dr. Ebru ERDOĞAN, Selcuk University

Assoc. Prof. Dr. Ertan DÜZGÜNEŞ, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Filiz ÇELİK, Selcuk University

Assoc. Prof. Dr. Guguli DUMBADZE, Batumi Shota Rustaveli State University

Assoc. Prof. Dr. Günseli DEMİRKOL, Eskişehir Teknik Üniversity

Assoc. Prof. Dr. Hale KOZLU, Erciyes University

Assoc. Prof. Dr. Maira KUSSAINOVA, Kazakh National Agrarian Research University

Assoc. Prof. Dr. Mehmet İNCEOĞLU, Eskişehir Teknik Üniversity

Assoc. Prof. Dr. Özgür Burhan TİMUR, Çankırı Karatekin Üniversity

Assoc. Prof. Dr. Pınar KÖYLÜ, Düzce University

Assoc. Prof. Dr. Robert BRZUSZEK, Mississippi State University, U.S.A.

Assoc. Prof. Dr. Sertaç GÜNGÖR, Selcuk University

Assoc. Prof. Dr. Sima POUYA, İnönü University

Assoc. Prof. Dr. Yasin DÖNMEZ, Karabük University

Assoc. Prof. Dr. Zeynep PİRSELİMOĞLU BATMAN, Uludağ University

Assoc. Prof. Dr. Zuhal DİLAVER, Ankara University

Assist. Prof. Dr. Ahmet AKAY, Selcuk University

Assist. Prof. Dr. Bige ŞİMŞEK İLHAN, Amasya University

Assist. Prof. Dr. Emel ATMACA, Selcuk University

Assist. Prof. Dr. Kadriye TOPÇU, Konya Teknik Üniversitesi

Assist. Prof. Dr. Nurgül ARISOY, Selcuk University

Instr. Melda ARCA YALÇIN, Selcuk University

Instr. R. Özge OCAK GEMİCİ, Selcuk University

Instr. Chris LEININGER, Instructor- Slipperry Rock University, U.S.A.

Inst. Dr. Volkan ATEŞ, Kırıkkale University

Instr. Dr. Sibel AKTEN, Isparta University of Applied Sciences

Dr. Mariana GOLUMBEANU, National Institute for Marine Research "Grigore Antipa"

 İLETİŞİM

E-mail: globalkongreler@gmail.com

Cep Numara: +90 544 645 81 00

Fax: +90 216 606 32 75

bottom of page