top of page
transport-trucks-various-sizes-ready-ship-with-transport-plane.jpg

BURSA ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK SEMPOZYUMU-II

 10 Mayıs 2024 / Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa 

bursa teknik.png
iksad.png

Kongre Takvimi

Özet Gönderim Son Tarihi

21 Nisan 2024

Kayıt ve Son Ödeme Tarihi

25 Nisan 2024

Kongre Programı Duyurusu

28 Nisan 2024

Tam Metin Son Gönderim Tarihi

(Tam Metin Gönderim Zorunlu Değil)

20 Mayıs 2024

Bildiri Kitabı Yayını

30 Mayıs 2024

Kongre Kayıt Ücreti

KATILIM ÜCRETLERİ

  • Online Tek Bildiri Ücreti 600 TL & İki Bildiri Ücreti 900 TL

  • Yüz yüze Tek Bildiri Ücreti 650 TL & İki Bildiri Ücreti 950 TL

Ödemeyi bildirisi kabul olan katılımcıların yapması gerekmektedir.

 

TÜRKİYE HESAP BİLGİLERİ

TR94 0006 4000 0011 0521 1192 74

İksad Global Yayıncılık

T. İş Bankası
Taksim / İstanbul Şubesi

Önemli Not: Ödeme yaparken dekontun açıklamalar kısmına yalnızca TC Kimlik numaranızı (ya da vergi numaranızı) yazınız. Faturalandırma için bu bilgi gereklidir. Veri tabanımızda herhangi bir hata oluşmaması için açıklamalar kısmına "katılım, kongre, bildiri gibi" kelimler yazmayınız. Yalnızca TC/Vergi no yazınız

KATILIM PAYI NELERİ KAPSAR?

  • Bildiri özet ve tam metinlerinin kongre kitabında yayınlanması

  • Tüm yazarlar için ayrı ayrı katılım belgesi 

  • (online sunum yapanlar için PDF belge)

  • Ara ikramlar (yüz yüze katılımcılar için)

 

İade Politikası
1 Mayıs 2024 tarihine kadar yapılan iptal taleplerinde katılım ücretinin %50'si iade edilir. 1 Mayıs ve sonraki tarihlerde katılımın iptali ya da herhangi bir sebeple kongreye katılım sağlanmaması halinde ücret iadesi yapılamamaktadır

AKREDİTASYON

  • Kongre, uluslararası niteliktedir. Gerek bilim kurulu ve gerekse de katılımcı ülke çeşitliliği bakımından Doçentlik ve Akademik Teşvik kriterlerini karşılamaktadır.

  • Türkiye'den katılımcılar için %45 kontenjan bulunmaktadır

Kongre Konuları

Kongre Dilleri: Türkçe ve İngilizce

1. Ağ tasarımı

2. Antrepolar ve Uluslararası Depolama Yönetimi

3. Bitki, Ağaç ve Canlı Hayvan Lojistiği

4. Çevik Lojistik

5. Dağıtım Yönetimi

6. Demiryolu Lojistiği

7. Depo Yönetimi

8. Dış İşlemler Muhasebesi

9. Dış Kaynak Kullanımı (3PL, LLP, 4PL)

10. Dış Ticaret ve Gümrük

11. Gıda Lojistiği

12. Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

13. Dış Ticarette Teslim Şekilleri

14. Doğrudan yabancı yatırım ve ihracat ilişkisi

15. Girişimcilik ve Uluslararası Yatırım Yönetimi

16. Helal Lojistik

17. İhracat ve Büyüme ilişkisi

18.  İnsan Kaynakları Yönetimi

19. İnsani Yardım/Afet Lojistiği

20. İntermodal Lojistik

21. Kalite Yönetimi

22. Kan, Hasta ve Organ (Lojistiği)Taşıması

23. Karma Taşımacılık Sistemleri

24. Kentsel Lojistik

25. KOBİ'ler ve Lojistik

26. Küresel ve Bölgesel Lojistik

27. Lojistik Bilişim ve İletişim Sistemleri

28. Lojistik Eğitimi

29. Lojistik İşlemleri Muhasebesi

30. Lojistik Maliyet Analizi

31. Lojistik Merkezler/Köyler

32. Lojistik ve Tedarik Zİnciri Yönetiminde Trendler

33. Lojistik Yatırım Analizi

34. Lojistik Yönetimi

35. Malzeme Yönetimi

36. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

37. Ortaklaşa Planlama, Tahmin ve İkmal (CPFR)

38. Ödemeler dengesi krizleri

39. Paketleme ve Katma Değerli Hizmetler

40. Pazarlama ve Lojistik

41. Performans Yönetimi

42. Risk ve Sigorta

43. Sanayileşme ve İhracat İlişkisi

44. Satın Alma ve Tedarik

45. Sektörel Uygulamalar

46. Serbest Bölgeler

47. Serbest Ticaret ve korumacı yaklaşım

48. Soğuk Zincir Lojistiği

49. Sosyal Sorumluluk

50. Stok Yönetimi

51. Stratejik Lojistik Planlama

52. Su Ürünleri Taşımacılığı

53. Sürdürülebilir Lojistik

54. Talep ve Arz Planlama

55. Tarım Lojistiği

56. Tarihsel Süreç İçerisindeki Türkiye'deki Lojistik Merkezler

57. Taşımacılık Sistemleri ve Yönetimi

58. Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY)

59. Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM)

60.  Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme

61. Tedarikçi Yönetimli Envanter (VMI)

62.   Tersine Lojistik ve TZY

63. TR90 Bölgesi'nin Lojistik Potansiyeli

64. Uluslararası Finans

65. Uluslararası Lojistik ve Uluslararası İlişkiler

66. Uluslararası Ticaret ve kalkınma ilişkisi

67. Uluslararası Ticaret ve küreselleşme

68. Uluslararası Ticaret ve Lojistik

69. Uluslararası Ticarette Kur Savaşları

70. Üretim Lojistiği

71. Üretim Planlama ve Kontrol

72. Ürün Yaşam Çevrimi Yönetimi

73. Yalın Lojistik

74. Yenilikçilik (İnovasyon)

75. Yeşil Lojistik ve TZY

76. Yöneylem Araştırması Uygulamaları

Özet Gönderimi

Kongreye özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Kongremiz ULUSLARARASI niteliğe sahip olduğu için İngilizce özet gönderilmesi zorunludur.

Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir.

Değerlendirme sonucu, gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir.

 

Özet Yazım Kuralları

Kenar boşlukları      : 2,5 cm

Yazı Karakteri           : Times New Roman, 11 Punto

Satır aralığı               : 1,00 cm

BAŞLIK                     : Tüm harfler büyük

Anahtar Kelimeler  :  En az 3 adet

Kelime Sayısı           : En az 250 adet

Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Ayrıca bildiri de yer alan tüm yazarlara isim soy isim, çalıştığı yer, çalışma alanı, mail adresleri, cep telefon numarası ve zorunlu ORCID numaralarının bulunması zorunludur. 

Özetlerinizi word/doc/docs formatında en geç 21 Nisan 2024 tarihine kadar bizimetkinliklerimiz@gmail.com adresine gönderilmelidir.

(ÖZET Metin Örnek Format)

Tam Metin Gönderimi

Tam metinlerinizi Kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 20 Mayıs 2024 saat 17:00 kadar bizimetkinliklerimiz@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir. 

Tam metinlerde benzerlik oranı %30 üzerindeki çalışmalar değerlendirmeye alınmamaktadır. 

Tam Metin Yazım Kuralları

Kenar boşlukları    : 2,5 cm

Yazı Karakteri         : Times New Roman, 11 Punto

Satır aralığı             : 1,00 cm

BAŞLIK                    : Tüm harfler büyük

Alt Başlık                : Küçük

Sayfa sayısı            : En az 5 sayfa olmalıdır. Üst sınır 25 sayfadır.

 

Tam Metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, MATERYAL VE YÖNTEM, BULGULAR ve TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER,  KAYNAKLAR kısımları ayrı başlıklar altında yazılmalıdır

ATIF BİÇİMİ: APA 6 Style atıf biçimini kullanılmalıdır.

Ayrıca bildiri de yer alan tüm yazarlara isim, soy isim, çalıştığı yer, çalışma alanı, şehir ve Ülke, mail adresleri, cep telefon numarası ve zorunlu ORCID numaralarının bulunması zorunludur.

(Tam Metin Örnek Format)

Düzenleme Kurulu

Davetli Konuşmacılar

Düzenleme Komitesi Üyeleri

 

Prof. Dr. Adem Üzümcü - Hacı Bayram Veli University

Prof. Dr. Cusup Pirimbayev - Kyrgyzstan-Türkiye Manas University

Prof. Dr. Fehim Bakırcı - Atatürk University

Prof. Dr. Mehmetgali SARIBEKOV - Dulati Taraz State University

Prof. Dr. Orhan Çağlayan - Bursa Technical University

Prof. Dr. Zafer Ağdelen - Girne American University

Assoc. Prof. Dr. Adem Karakaş - Sivas Cumhuriyet University

Assoc. Prof. Dr. Ayberk Şeker - Bursa Technical University

Assoc. Prof. Dr. İsa Demirkol - Bursa Technical University

Dr. Khaled Benshina - Faculty of Tourism and Hotels Tripoly

Dr. Mohammed Jaber - Baghdad University

Assist. Prof. Dr. Maiya Myrzabekova - Hacı Bayram Veli University

Assist. Prof. Dr. Nizamettin ÖZTÜRKÇÜ - Uludağ University

Dr. Zuhair Mohamed SABOUN - Libyan Academy Masrata

Bilimsel Komite Üyeleri

 

Prof. Dr. Abdülkadir Kaya - Bursa Technical University

Prof. Dr. Adem Üzümcü - Hacı Bayram Veli University

Prof. Dr. Cusup Pirimbayev - Kyrgyzstan-Türkiye Manas University

Prof. Dr. Fehim Bakırcı - Atatürk University

Prof. Dr. Feliks Turdukulov - Institute of Economics and Business Administration Affiliated to Arabayev University

Prof. Dr. Gregor Sandhaus - Fom University of Applied Sciences

Prof. Dr. Meerim Koyçuyeva - Kyrgyz-Russian Slavic University

Prof. Dr. Mehmetgali SARIBEKOV - Dulati Taraz State University

Prof. Dr. Orhan Çağlayan - Bursa Technical University

Prof. Dr. Ramazan Nacar - Bursa Technical University

Prof. Dr. Serkan Dilek - Kastamonu University

Prof. Dr. Zafer Ağdelen - Girne American University

Assoc. Prof. Dr. Abdullah Oğrak - Bursa Technical University

Assoc. Prof. Dr. Adem Karakaş - Sivas Cumhuriyet University

Assoc. Prof. Dr. Ayberk Şeker - Bursa Technical University

Assoc. Prof. Dr. İsa Demirkol - Bursa Technical University

Dr. Abdulwahab Sahiri Laga - Zintan University College of Accouting

Dr. Ali Bridanc - Elmergib University

Dr. Khaled Benshina - Faculty of Tourism and Hotels Tripoly

Dr. Mohamed EJDEA - ALZintan University,AL-Rajban College

Dr. Mohammed Jaber - Baghdad University

Assist. Prof. Dr. Maiya Myrzabekova - Hacı Bayram Veli University

Assist. Prof. Dr. Nizamettin ÖZTÜRKÇÜ - Uludağ University

Dr. Zuhair Mohamed SABOUN - Libyan Academy Masrata

Giesiddin Nurov - International University of Tourism and Entrepreneurship of Tajikistan

Mergen Azydov - Kazakhstan

Kongre İletişim

E-posta: bizimetkinliklerimiz@gmail.com

Telefon Numarası: +90 505 072 78 92

Faks: +90 216 606 32 75

Kongre Yeri: Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa

bottom of page