top of page

ULUSLARARASI

FEN BİLİMLERİ VE

UYGULAMALI MATEMATİK KONGRESİ

 07-08 Haziran 2024 / İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul 

İstanbul-Gedik-Üniversitesi-Yeni-Logo.png
Iksad logo(2).png

Kongre Takvimi

Özet Gönderim Son Tarihi

20 Mayıs 2024

Kayıt ve Son Ödeme Tarihi

24 Mayıs 2024

Kongre Programı Duyurusu

1 Haziran 2024

Tam Metin Son Gönderim Tarihi

(Tam Metin Gönderim Zorunlu Değil)

20 Haziran 2024

Bildiri Kitabı Yayını

20 Temmuz 2024

Kongre Kayıt Ücreti

KATILIM ÜCRETLERİ

 • Online Tek Bildiri Ücreti 800 TL & İki Bildiri Ücreti 1200 TL

 • Yüz yüze Tek Bildiri Ücreti 1500 TL & İki Bildiri Ücreti 1900 TL

Ödemeyi bildirisi kabul olan katılımcıların yapması gerekmektedir.

 

TÜRKİYE HESAP BİLGİLERİ

Kredi kartı ile online tek bildiri ücreti 800 TL ödemek için TIKLAYINIZ

Kredi kartı ile online ikinci (varsa) bildiri ücreti 400 TL ödemek için TIKLAYINIZ

Yüz yüze katılım ücreti ödemek için kongre koordinatörümüzle iletişime geçiniz

KATILIM PAYI NELERİ KAPSAR?

 • Bildiri özet ve tam metinlerinin kongre kitabında yayınlanması

 • Tüm yazarlar için ayrı ayrı katılım belgesi 

 • (online sunum yapanlar için PDF belge)

 • Ara ikramlar (yüz yüze katılımcılar için)

 

AKREDİTASYON

 • Kongre, uluslararası niteliktedir. Gerek bilim kurulu ve gerekse de katılımcı ülke çeşitliliği bakımından Doçentlik ve Akademik Teşvik kriterlerini karşılamaktadır.

 • Türkiye'den katılımcılar için %45 kontenjan bulunmaktadır

Kongre Konuları

Kongre Dilleri: Türkçe ve İngilizce

1. Akıllı Malzemeler ve Uygulamaları

 • Akıllı Malzemeler

 • Fonksiyonel Dereceli Malzemeler

 • Nanomalzemeler ve Nanoüretim

 • Yarı İletken Malzeme İmalatı

 • Şekil Hafızalı Alaşımlar ve Polimerler

 • Biyomimetik ve Biyoilham Kullanan Akıllı Malzeme Sistemleri

 • Yeni Malzemelerin Tasarımı ve Karakterizasyonu

 • Akıllı Malzemelerin Temelleri

 • Akıllı Malzemelerin Uygulaması

 • Mikro ve Nano Sistemler

 • Spektral Kaymalarda ve Kırılma İndisi Kaymalarında Modifikasyon için Akıllı Optik Malzemeler

2. Malzeme ve İmalat Teknolojileri

 • Döküm ve Katılaştırma

 • Yenilikçi Kompozit Malzemeler

 • Mikro ve Nano İmalat

 • Lif ve Kâğıt Teknolojisi

 • Metalurji ve Malzeme

 • Aşınma

 • İşleme

 • Yağlama Mekanizmaları

 • Yarı İletken Malzeme İmalatı

 • Toz Metalurjisi ve Seramik Şekillendirme

 • Takım Tezgâhları Teknolojisi

 • Hassas Kalıp İşlemleri

 • İmalat Tribolojisi

 • Yüzey Tribolojisi

 • Süper İletkenler

 • Geleneksel Olmayan Malzeme Kaldırma İşlemi

 • Sürdürülebilirliği ve Esnekliği Artırmak için Yeni Malzeme Sistemlerinin (Polimerler, Alaşımlar ve Kompozitler) Tasarımı ve Karakterizasyonu

 • Faz sınırları ve sınır katmanları

 • Kaplamalar ve Yüzey Mühendisliği

3. Üretim Teknolojileri

 • Gelişmiş Üretim Teknolojisi

 • Katmanlı Üretim

 • Lazer Tabanlı İmalat

 • Geleneksel Olmayan Üretim

 • Eş Zamanlı Mühendislik

 • Üretim Süreçlerinin Modellenmesi, Analizi ve Simülasyonu

 • Malzeme İşleme ve Ürün İmalatı

 • Yalın Üretim

 • Evrimsel Hesaplama Tekniklerinin İmalat İşlemlerinde Uygulanması

 • Orta Ölçekli ve Mikro Üretim Ekipmanları ve Süreçleri

4. Mühendislik Disiplinleri

 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

 • Makine Mühendisliği

 • Endüstri Mühendisliği

 • Jeoloji Mühendisliği

 • Çevre Mühendisliği

 • Kimya Mühendisliği

 • Biyomühendislik

 • Petrol Mühendisliği

 • Jeofizik Mühendisliği

 • Denizcilik ve Gemi Mühendisliği

 • Arayüz Olayları

 • Başarısızlık Analizi

 • Orman Endüstri Mühendisliği

 • Nükleer Mühendisliği

 • Mekatronik Mühendisliği

 • Biyosistem Mühendisliği

 • Havacılık ve Uzay Mühendisliği

 • Geoteknik Mühendisliği

 • Harita Mühendisliği

 • Gıda Mühendisliği

 • Fizik Mühendisliği

 • Değer Mühendisliği

 • Atmosfer ve Meteoroloji Mühendisliği

 • Diğer Mühendislik Dalları

5. Teknoloji ve İnovasyon

 • AR-GE Yönetimi

 • Teknoloji Ticareti ve Uluslararası Pazarlama

 • Teknoloji Transferi

 • Teknoloji ve Ürün Geliştirme

 • Teknoloji Yönetimi ve İnovasyon

 • İnovatif Kompozitler

 • Patent ve Marka Yönetimi

6. Çevre ve Sürdürülebilirlik

 • Çevre ve Atık Yönetimi

 • Sürdürülebilir Üretim Süreçleri ve Sistemleri

 • Sürdürülebilirlik ve Yeşil Üretim

 • Malzeme-Çevre Etkileşimleri ve Koruma

7. Robotik ve Otomasyon Teknolojileri

 • Robotik, Mekatronik ve İmalat Otomasyonu

 • Aktüatörler ve Kontrolörler

 • Sensörler ve Akıllı Malzeme Sistemleri

 • Yapay Zekâ ve Makine Öğreniminin Malzeme Tasarımı ve Üretim Süreçlerine Uygulamaları

8. Enerji Teknolojileri

 • Enerji Depolama Malzemeleri

 • Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

 • Elektrikli Araç Teknolojileri ve Şarj Altyapı Uygulamaları

 • Enerji Sistemleri Analizi ve Modellemesi

 • Elektrik Güç Sistemleri ve Akıllı Şebekeler

9. Mühendislik Yönetimi

 • İşletme Mühendisliği

 • Endüstriyel Tasarım

 • Kalite Yönetim Sistemleri

 • Lojistik ve Tedarik Zinciri

 • Bakım Yönetimi ve Uygulamaları

 • Rekabet ve Strateji Uygulamaları

 • Karar Verme ve Yöneylem

10. Tekstil ve Malzeme

 • Tekstil Bilimleri Mühendisliği

 • Tekstil İmalat Makineleri

 • Tekstil Malzemeleri

 • Tekstil Teknolojisi

11. Analiz ve Tasarım

 • Bilgisayar Destekli Tasarım, İmalat ve Mühendislik

 • İşleme ve Şekillendirme Teknolojisi

 • Modelleme ve Performans

 • Mühendislikte Matematiksel Uygulamalar

 • İmalat ve Tasarım

12. Muayene ve Kalite Kontrol

 • Tahribatlı ve Tahribatsız Muayene

 • Malzeme ve Ürünlerin Gelişmiş Tahribatlı ve Tahribatsız Muayene Teknikleri

 • İstatiksel Kalite Kontrol

13. Yapı ve İnşaat

 • İnşaat Mühendisliği

 • İç Mimarlık ve Tasarım

 • Yapı

 • Deprem

 • Hidrolik

 • Su Kaynakları

 • Ulaştırma

 • Yapı Yönetimi

 • Geoteknik

14. Biyomedikal ve Sağlık Teknolojileri

 • Biyomedikal Üretim

 • Tıbbi Cihazlar Tasarımı ve Üretimi

 • Sağlık Teknolojileri ve Hizmetleri

15. Üretim ve Operasyon Yönetimi

 • İmalat Süreçlerinin Modellenmesi ve Simülasyonu

 • Kalite Yönetimi ve Kontrol

 • İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı

 • İşleme ve Şekillendirme Teknolojisi

 • Ergonomi

 • Üretim Planlama, Optimizasyon ve Simülasyon

 • Üretim Süreci Planlama ve Çizelgeleme

16. Gelişen Teknolojiler

 • Nanoteknoloji ve Nanomalzemeler

 • Elektroaktif Polimerler

 • Elektrokromik Malzemeler

 • Kendi Kendini İyileştiren ve Çok İşlevli Malzemeler

 • Elektro ve Manyetostriktif Malzemeler

 • Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Endüstri Uygulamaları

 • Yapay Zekâ ve Derin Öğrenme

 • Elektrikli Araç Teknolojileri ve Şarj Altyapı Uygulamaları

 • Dijital Sinyal İşleme ve İletişim Sistemleri

17. Uygulamalı Matematik

 • Mühendislikte Matematiksel Uygulamalar

 • Stokastik Süreçler

 • Diferansiyel Denklemler

 • Sayısal Analiz

 • Optimizasyon Problemleri

 • İstatistiksel Analiz ve Veri Bilimi

 • Matematiksel modelleme

 • Finansal Matematik

 • Hesaplamalı Matematik

 • Olasılık Teorisi

Özet Gönderimi

Kongreye özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Kongremiz ULUSLARARASI niteliğe sahip olduğu için İngilizce özet gönderilmesi zorunludur.

Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir.

Değerlendirme sonucu, gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir.

 

Özet Yazım Kuralları

Kenar boşlukları      : 2,5 cm

Yazı Karakteri           : Times New Roman, 12 Punto

Satır aralığı               : 1,00 cm

BAŞLIK                     : Tüm harfler büyük

Anahtar Kelimeler  :  En az 3 adet

Kelime Sayısı           : En az 250 adet

Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Ayrıca bildiri de yer alan tüm yazarlara isim soy isim, çalıştığı yer, çalışma alanı, mail adresleri, cep telefon numarası ve zorunlu ORCID numaralarının bulunması zorunludur. 

Özetlerinizi word/doc/docs formatında en geç 20 Mayıs 2024 tarihine kadar izdasconference@gmail.com adresine gönderilmelidir.

(Öz Metin Örnek Format)

Tam Metin Gönderimi

Tam metinlerinizi Kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 20 Haziran 2024 saat 17:00 kadar izdasconference@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir. 

Tam metinlerde benzerlik oranı %30 üzerindeki çalışmalar değerlendirmeye alınmamaktadır. 

Tam Metin Yazım Kuralları

Kenar boşlukları    : 2,5 cm

Yazı Karakteri         : Times New Roman, 12 Punto

Satır aralığı             : 1,00 cm

BAŞLIK                    : Tüm harfler büyük

Alt Başlık                : Küçük

Sayfa sayısı            : En az 5 sayfa olmalıdır. Üst sınır 25 sayfadır.

 

Tam Metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, MATERYAL VE YÖNTEM, BULGULAR ve TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER,  KAYNAKLAR kısımları ayrı başlıklar altında yazılmalıdır

ATIF BİÇİMİ: APA 6 Style atıf biçimini kullanılmalıdır.

Ayrıca bildiri de yer alan tüm yazarlara isim, soy isim, çalıştığı yer, çalışma alanı, şehir ve Ülke, mail adresleri, cep telefon numarası ve zorunlu ORCID numaralarının bulunması zorunludur.

(Tam Metin Örnek Format)

Düzenleme Kurulu

Düzenleme Komitesi Üyeleri

 

Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ - Istanbul Gedik University, Türkiye

Assist. Prof. Dr. Tuğbay Burçin GÜMÜŞ - Istanbul Gedik University, Türkiye

Bilimsel Komite Üyeleri

 

Prof. Dr. Bahaddin SİNSOYSAL - Istanbul Gedik University, Türkiye

Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ - Istanbul Gedik University, Türkiye

Prof. Dr. Mustafa KOÇAK - Istanbul Gedik University, Türkiye

Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN - Istanbul Gedik University, Türkiye

Prof. Dr. Feriha Erfan KUYUMCU - Istanbul Gedik University, Türkiye

Prof. Dr. Haslet Ekşi KOÇAK - Istanbul Gedik University, Türkiye
Prof. Dr. Murat DANIŞMAN - Istanbul Gedik University, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Ali BAYKAL - Istanbul Gedik University, Türkiye
Prof. Dr. Özden Aslan ÇATALTEPE - Istanbul Gedik University, Türkiye

Prof. Dr. Ali AMECHROUQ - Université Moulay Ismail, Morocco

Prof. Dr. Hamada HABA - Batna-1 University, Algeria

Prof. Dr. Ting Pan - Northwest A&F University, China
Assoc. Prof. Dr. Haydar ŞAHİN - Istanbul Gedik University, Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Savaş DİLİBAL Istanbul Gedik University, Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Polat TOPUZ Istanbul Gedik University, Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Egemen SULUKAN - Istanbul Gedik University, Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Redvan GHASEMLOUNIA Istanbul Gedik University, Türkiye

Assoc. Prof. Dr. D.Arumuga Perumal - Institute of National Importance, India

Assoc. Prof. Dr. Mouffouk Chaima - University of Batna 2, Algeria

Assist. Prof. Dr. Tuğbay Burçin GÜMÜŞ - Istanbul Gedik University, Türkiye

Assist. Prof. Dr. Feridun Cemal Özçakır - Istanbul Gedik University, Türkiye

Assist. Prof. Dr. Nilüfer Çelikkol - Istanbul Gedik University, Türkiye

Assist. Prof. Dr. Mustafa Yağımlı - Istanbul Gedik University, Türkiye

Assist. Prof. Dr. Aytaç Uğur YERDEN - Istanbul Gedik University, Türkiye

Assist. Prof. Dr. Sanjeev Gupta - GLA University, India

Dr. Muwafaq M. Salih - University of Duhok, Iraq

Kongre İletişim

E-posta: izdasconference@gmail.com

Telefon Numarası: +90 505 072 78 92

Faks: +90 216 606 32 75

Kongre Yeri: İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul

bottom of page