top of page
5570863.jpg

SİVAS
ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE
İNOVASYON KONGRESİ

13-15 Ekim 2022
Sivas

Sivas-Bilim-ve-Teknoloji-Universitesi-Logo.png
IMG_55FADB-43F1FA-B49C74-524BA6-C65174-A3E1C5.jpg
4.jpg

Kongre Takvimi

Özet Gönderim Son Tarihi

26 Eylül 2022

​​

Kayıt ve Son Ödeme Tarihi

30 Eylül 2022

Kongre Programı Duyurusu

3 Ekim 2022

Tam Metin Son Gönderim Tarihi

(Tam Metin Gönderim Zorunlu Değil)

16 Ekim 2022

Bildiri Kitabı Yayını

28 Ekim 2022

Kongre Kayıt Ücreti

KATILIM ÜCRETLERİ

Akademik Personel 

  • Online Tek Bildiri Ücreti  450 TL  & İki Bildiri Ücreti  750 TL

  • Yüz yüze Tek Bildiri Ücreti  375 TL  & İki Bildiri Ücreti  650 TL

Öğrenci

  • Online Tek Bildiri Ücreti  350 TL  & İki Bildiri Ücreti  550 TL

  • Yüz yüze Tek Bildiri Ücreti  300 TL  & İki Bildiri Ücreti  500 TL

TÜRKİYE HESAP BİLGİLERİ (TL)

T. İş Bankası

IBAN: TR930006400000144070230126

Hesap Sahibi (Alıcı): İsmail Canpolat

​​

Cari Bilgileri

Vetrolife Reklam, İsmail Canpolat

Gazikent VD 2020223327

 

Etkileşimi teşvik etmek amacıyla yüz yüze katılım ücretleri düşük tutulmuştur. Ödemeyi bildirisi kabul edilen katılımcıların yapması gerekmektedir.

Katılım ücretinin en geç 30 Eylül 2022 tarihinde kadar yatırılması gerekmektedir.

 

KATILIM PAYI NELERİ KAPSAR?

  • Tüm yazarların kongreye online ya da yüz yüze katılımı

  • ISBN'li bildiri kitabı ve Katılım Belgeleri

  •  Sıcak soğuk ara ikramlar (yüz yüze katılımcılar için)

 

AKREDİTASYON

  • Kongre, uluslararası niteliktedir. Gerek bilim kurulu ve gerekse de katılımcı ülke çeşitliliği bakımından Doçentlik ve Akademik Teşvik kriterlerini karşılamaktadır.

  • Türkiye'den katılımcılar için %45 kontenjan bulunmaktadır

Kongre Çağrısı

SİVAS ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE İNOVASYON KONGRESİ, önemli sayıda bilim insanını ve araştırmacıyı kongre kapsamında sunum için bir araya getirmeye adanmış bilimsel bir etkinliktir. Etkinlikler, sunumların sayısına ve uzunluğuna bağlı olarak kongre tarihleri sırasında belirli bir süre boyunca devam edecektir. Yüksek kalitesi ile öğrenciler, akademisyenler ve endüstri araştırmacıları için istisnai bir değer sağlar. Kongre, bilim ve akademinin tüm yönleriyle ilgili deneyimlerini ve araştırma sonuçlarını paylaşmak için önde gelen akademik bilim insanlarını, araştırmacıları ve araştırma uzmanlarını bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Kongre, sosyal ve davranış bilimleri, sanat, teknoloji, mühendislik, tıp ve sporun tüm yönleriyle ilgili temaları ve konuları ele alan özetlerin, tam metinlerin ve posterlerin katkılarını değerlendirir. 

 

Kongre Konuları:

SOSYAL BİLİMLER

DOĞA BİLİMLERİ

MÜHENDİSLİK

SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ

SPOR DALLARI

SANAT VE BEŞERİ BİLİMLER

Özet Gönderimi

Kongreye özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Kongremiz ULUSLARARASI niteliğe sahip olduğu için İngilizce özet gönderilmesi zorunludur.

Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir.

Değerlendirme sonucu, gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir.

 

Özet Yazım Kuralları

Kenar boşlukları      : 2,5 cm

Yazı Karakteri           : Times New Roman, 12 Punto

Satır aralığı               : 1,00 cm

BAŞLIK                     : Tüm harfler büyük

Anahtar Kelimeler  :  En az 3 adet

Kelime Sayısı           : En az 250 adet

Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Ayrıca bildiri de yer alan tüm yazarlara isim soy isim, çalıştığı yer, çalışma alanı, mail adresleri, cep telefon numarası ve zorunlu ORCID numaralarının bulunması zorunludur. 

Özetlerinizi word/doc/docs formatında en geç   26 Eylül 2022 tarihine kadar instituteispec@gmail.com adresine gönderilmelidir.

(Öz Metin Örnek Format)

Tam Metin Gönderimi

Tam metinlerinizi Kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 16 Ekim 2022 saat 17:00 kadar instituteispec@gmail.com

adresine göndermeniz gerekmektedir. 

Tam metinlerde benzerlik oranı %30 üzerindeki çalışmalar değerlendirmeye alınmamaktadır. 

Tam Metin Yazım Kuralları

Kenar boşlukları    : 2,5 cm

Yazı Karakteri         : Times New Roman, 12 Punto

Satır aralığı             : 1,00 cm

BAŞLIK                    : Tüm harfler büyük

Alt Başlık                : Küçük

Sayfa sayısı            : En az 5 sayfa olmalıdır. Üst sınır 25 sayfadır.

 

Tam Metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, MATERYAL VE YÖNTEM, BULGULAR ve TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER,  KAYNAKLAR kısımları ayrı başlıklar altında yazılmalıdır

ATIF BİÇİMİ: APA 6 Style atıf biçimini kullanılmalıdır.

Ayrıca bildiri de yer alan tüm yazarlara isim, soy isim, çalıştığı yer, çalışma alanı, şehir ve Ülke, mail adresleri, cep telefon numarası ve zorunlu ORCID numaralarının bulunması zorunludur.

(Tam Metin Örnek Format)

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Tolga Karaköy - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Yılmaz - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Prof. Dr. Muhammet Fatih Kılıçaslan - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Prof. Dr. Muhammed Asım - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Doç. Dr. Emre Biçer - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Doç. Dr. Sabit Horoz - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Doç. Dr. Emre Evlice - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Doç. Dr. Kemal Adem - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Doç. Dr. Ramazan Katırcı - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Baktemur - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Fuat Erden - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali Suat Yıldız - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Salih Özbay - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi H. Mehmet Güzey - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Barış Kavasoğulları - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Uluslararası Bilim Kurulu

Prof. Dr. Jinke Tang - University of Wyoming

Prof. Dr. Noshin Omar - Avesta Battery and Energy Engineering

Prof. Dr. Disna Ratnasekera -  University of Ruhuna

Prof. Dr. Hirofumi Saneoka - Hiroshima University

Prof. Dr. Marian Brestic - Slovak University of Agriculture

Prof. Dr. M. Shohidul Islam - Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University

Prof. Dr. Oksana Sytar - Taras Shevchenko National University of Kyiv

Prof. Dr. Sarash Konyrbayeva - Kazak Devlet Pedagoji Üniversitesi

Prof. Dr. H. Emrah Ünalan - Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Şimşir - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. Servet Turan - Eskişehir Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Şaban Patat - Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Özgül Keleş - İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Yılmaz - Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Behiç Coşkun - Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Prof. Dr. Cengiz Toker - Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Dürdane Yanar - Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Ercan Ceyhan - Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Mefhar Gültekin Temiz - Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Ali Avcı - Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Kızılşimşek - Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Sürmen - Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Osman Erekul - Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf Yanar - Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Şahin - İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Ekicibil - Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Meftuni Yekeler - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Sina Besharat - Urmia University

Doç. Dr. Davut Uzun - TÜBİTAK MAM (Emekli)

Doç. Dr. Muhsin Mazman - t-Dinamik

Doç. Dr. Şölen Kınayyiğit - Gebze Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Emre Erdem - Sabancı Üniversitesi

Doç. Dr. Aytuğ Okumuş - Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Buğdaycı - Yalova Üniversitesi

Doç. Dr. Fehmi Akgün - TÜBİTAK MAM

Doç. Dr. Sinan Kutluay - İstanbul Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Orhan Baytar - Siirt Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Kaya - Siirt Üniversitesi

Doç. Dr. Hikmet Okkay - Yalova Üniversitesi

Doç. Dr. Aylin Toprakçı - Yalova Üniversitesi

Doç. Dr. Ozan Toprakçı - Yalova Üniversitesi

Doç. Dr. M. Tarık Çakır - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Doç. Dr. Mesut Gökten - TÜBİTAK UZAY Ens. Md. V.

Doç. Dr. Burak Ülgüt - Bilkent Üniversitesi

Doç. Dr. Ali Kahraman - Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Cemal Kurt - Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Emine Serap Kızıl Aydemir - Şeyh Edebali Üniversitesi

Doç. Dr. Esra Uçar Özmen - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Hatıra Taşkın - Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. İlknur Solmaz - Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Ömer Sözen - Ahi Evran Üniversitesi

Doç. Dr. Rahim Ada - Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Ziya Dumlupınar - Sütçü İmam Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Şevki Can Cevher - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Levent Organ - Yeditepe Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Betül K. Yıldız - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Korkut - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Kholoud Elmabruk - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Nazım Babacan - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Emre Yurtkuran - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Yartaşı - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Dr. Qilin Dai - Jackson State University

Dr. Adnan Akhter - University of Punjab

Dr. Allah Wasaya - College of Agricultura, BZU, Bahadur Sub-Campus Layyah

Dr. Alfonso Cuesta Marcos - Bayer Crop Science

Dr. Akbar Hossain - Bakgladesh Wheat and Maize Research Institute

Dr. Ayman Elsabagh - Kafrelsheikh University

Dr. Elham Motallebi - Islamic Azad University

Dr. Muhammad Aamir Iqba - University of the Poonch Rawalakot

Dr. Muhammad Ali Raza - Sichuan Agricultural University

Dr. Muahmmad Mubeen Comsats - University Islamabad, Vehari Campus

Dr. Serkan Ateş - Oregon State University

Dr. Shah Fahad - The University of Swabi

Dr. Aslıhan Esra Bildirici - Exon Biyoteknoloji A.Ş.

Dr. Cem Kaypmaz - AVL Mühendislik

Dr. Ahmet Altınay - ASPİLSAN

Dr. Günseli Çubukçuoğlu Deniz - Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü

Dr. Sinan Yılmaz - İYTE Atmosfer TTO

Dr. Alper Ünlü - TEI

Dr. Serhat Gül - TUSAŞ

Dr. Suat Yıldırmaz - TÜBİTAK BİLGEM

Dr. Taner Atalar - TÜBİTAK SAGE

Kongre İletişimi

E-mail: ispecconference@gmail.com

Cep Numara: +90 544 645 81 00

Fax: +90 216 606 32 75

bottom of page