top of page

Özet

Başvuru Kılavuzu

IENSCI Kongrelerinde sunum yapabilmek için, bildiri özetinizi son teslim tarihinden önce kongre sayfasına geçmeniz ve site üzerinden yüklemeniz gerekmekte. Kör hakem yöntemiyle incelemeden geçecek olan özetinizin kabul veya red yazısı 3-5 gün içinde tarafınıza iletilecektir. Kayıt ücretinin ödenmesinin ardından sunumunuz onaylanacaktır.

​​

Bildiri özetleri kongre BAŞVURU sayfasından gönderilmelidir.  

Gönderim sürecini ve takip sürecini kolaylaştırmak için lütfen aşağıdaki yönergeleri, bilgileri, ipuçlarını ve belirtilen şartları göz önünde bulundurun.

Yazım Kılavuzu

 • Lütfen özetinizi konferansın başvuru sayfasına gönderin. Gönderimden sonra, üç iş günü içinde bir e-posta yoluyla özetin alındığı size bildirilecektir.

 • Özet için kabul edilebilir kelime aralığı 200 – 300 kelimedir (en az 3 anahtar kelime ile). Bu kelime sınırına uymayan özetlerde düzeltme istenecektir. Lütfen verilen özet şablonunu indirin ve özet gönderiminiz için formatı dikkatli bir şekilde takip etmeniz rica olunur. Doğru formata uymayan özetler reddedilecektir. Konferansın ana dili İngilizce olup, Türkçe olarak da bildiri sunabilirsiniz.

 • Bir makalenin içeriğinin arka planı, amacı, metodolojisi, sonuçları ve sonucu dahil olmak üzere kapsamlı bir özeti olan bilgilendirici özet (tam özet) göndermenizi öneririz.

 • Özetiniz, alındıktan sonra iki ila üç hafta içinde çift kör hakem değerlendirmesinden geçecektir. Uluslararası bilimsel komite makalenizi gözden geçirecektir. Konferans Başkanı bilimsel komiteye başkanlık edecek ve özetlerle ilgili nihai kararlar onun olacaktır.

 • Makalenin kabulü veya reddi, hakem yorumları ile size gönderilecektir. Bildirinin revize edilmesi gerekiyorsa, revize edilen makalenin bir hafta içinde geri gönderilmesi gerekir.

 • Özet gönderim şablonu için ÖZET ŞABLONU'na tıklayın.

Tam Metin

Yazım Kılavuzu

 • Makalenin tamamı .doc formatında (PDF veya .docx formatında değil) MS Word belgesi olarak gönderilmeli ve yazarın  adı ile adlandırılmalıdır.

 • Tam Metinler Kongre Dillerinin birinde olmalıdır. Lütfen makalenizin gramer hataları içermediğinden emin olun.

 • Tam Metin Şablonunu indirin ve yönergeleri izleyin.

 • Bu formata uymayan yazılar reddedilecektir.

 • Makale gözden geçirildikten sonra revizyon gerektiriyorsa, yorumlarla birlikte size geri göndereceğiz ve düzeltilmiş makaleyi bir hafta içinde göndermeniz gerekmektedir.

Başvuru Kılavuzu

Bildiri özetiniz kabul edildiyse ve Kongre için kayıt ücretini ödediyseniz, makalelerinizi kongre sayfasında belirtilen tam metin son teslim tarihinden önce göndermeniz önerilir.

Tam Metinler Kongrenin BAŞVURU sayfasında gönderilmelidir.

​​

Belirtilen tüm alanlarda kavramsal, yapıcı, deneysel ve teorik çalışma veya araştırmaların orijinal ve yayınlanmamış sonuçlarını açıklayan yüksek kaliteli makalelerin sunulmasını kabul ediyoruz. Bir makalenin sunulması, başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirilmediği anlamına gelir.

İnceleme Süreci

 • Tüm yazılar çift kör hakem değerlendirmesine tabi tutulacak ve bilimsel yenilik ve akademik mükemmellik kriterlerini karşılamaları bekleniyor.

 • Gönderen yazar, makalenin yayınlanmasının diğer tüm ortak yazarlar tarafından onaylanmasını sağlamaktan sorumludur ve makalenin gönderimi ve hakem değerlendirmesi sırasında sorumluluğunu alır.

 • Herhangi bir tazminat talebi olması durumunda yayıncı yasal olarak sorumlu tutulmayacaktır.

bottom of page