top of page

Kongre Takvimi

Özet Gönderim Son Tarihi

5 Ekim 2023

Kongre Programı Duyurusu

13 Ekim 2023

Tam Metin Son Gönderim Tarihi

(Tam Metin Gönderim Zorunlu Değil)

25 Ekim 2023

Kongre Kitabı Yayını

15 Kasım 2023

Kongre Kayıt Ücreti

KATILIM ÜCRETLERİ

  • Kongre Katılımı ÜCRETSİZ

Kongremize tek yazarlı tek bildiri ile yüz-yüze ücretsiz katılabilirsiniz.

Online oturumlar sadece yurtdışı katılımcılar için geçerlidir.

 

DOÇENTLİK VE AKADEMİK TEŞVİK

  • Kongre, uluslararası niteliktedir. Gerek bilim kurulu ve gerekse de katılımcı ülke çeşitliliği bakımından Doçentlik ve Akademik Yükselme kriterlerini karşılamaktadır.

  • Akademik Teşvik Kriterlerine Uygun Değildir

Kongre Konuları

Siyaset

Kamu Yönetimi

Hukuk

Uluslararası ilişkiler

Siyasi partiler

Sivil Toplum Örgütleri

Sosyoloji

Felsefe

Savaşlar ve Göç

Güvenlik politikaları

Enerji Politikaları

Siyasi Tarih

Mikro ve Makro Ekonomi

Uluslararası Ekonomi

Ekonomi Tarihi

İktisat Matematiği & Ekonometri

Ekonomik Gelişme & Bölgesel Ekonomi

Genel Ekonomi

Kamu Maliyesi & Maliye Politikası

Vergiler ve Vergi Kanunu

Muhasebe

Yönetim ve Organizasyon

Pazarlama ve Finans

İstatistik ve Lojistik

Sendikalar

İş Kanunu ve Mevzuat

Bankacılık ve Uluslararası Ticaret

Tüketici Davranışları

Endüstri Mühendisliği

Turizm

Antropoloji

Arkeoloji

Mimari

Müzik

Sahne Sanatları

Folklor

Halkla ilişkiler ve Tanıtım

İletişim

Gazetecilik

Tarih

Dil bilimi & Edebiyat

Alman Dili ve Edebiyatı

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Eğitim 

Sanat

Sosyoloji

Moda

Genel Kültür

Felsefe & ilahiyat

Ekoloji

Folklor & Aile

Gastronomi

Kadın Çalışmaları

Turizm & Kentleşme

Çevre, ortam

Sanayi

Psikoloji

Spor Bilimi

Coğrafya

Endüstriyel Tasarım

İktisat

İşletme

Moda Tasarımı

Çeviribilim

Radyo, Televizyon ve Sinema

Reklamcılık

Sanat Tarihi

Temel İslam Bilimleri

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Lehçeleri

Türk Dünyası Edebiyatları

Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler

Türk Halk Bilimi

Türk Halk Oyunları

Türk Sanatı

Türk Müziği

Türk Tarihi

SOCIAL SCIENCE

Özet Gönderimi

Kongreye özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Kongremiz ULUSLARARASI nitelikte bir kongredir. Kongre dili TÜRKÇE ve İNGİLİZCE olacaktır. Kongremiz uluslararası nitelikli bir kongre olduğu için İngilizce özet gönderilmesi zorunludur. Bu nedenle TÜRKÇE sunum yapacak olan ve Türkçe özet gönderen katılımcıların, Türkçe özet ile birlikte ayrıca İngilizce özet göndermesi de zorunludur.

Özet değerlendirme süreci en fazla 5 gün sürer.

Değerlendirme sonucu gecikmeksizin yazara bildirilir.

 

Özet Yazım Kuralları

Kenar Boşlukları : 2,5 cm

Yazı Tipi: Times New Roman, 12 Punto

Satır aralığı: 1.00 cm

BAŞLIK: Tamamı büyük harfler

Anahtar Kelimeler: En az 3

Özetleriniz 200-300 kelime arasında olmalıdır. Ayrıca bildiride yer alan tüm yazarların ad, soyad, görev yeri, çalışma alanı, e-posta adresi, cep telefonu numarası ve ORCID numarası bulunmalıdır.

Bildiri özetlerinizi word/doc/docs formatında en geç 5 Ekim 2023 tarihine kadar  adresinden gönderebilirsiniz. iksad43@gmail.com adresine gönderilmelidir.

(Özet Örnek Biçimi)

Tam Metin Gönderimi

Tam metinlerinizi Kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 25 Ekim 2023 saat 17:00 kadar iksad43@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir. 

Tam metinlerde benzerlik oranı %30 üzerindeki çalışmalar değerlendirmeye alınmamaktadır. 

Tam Metin Yazım Kuralları

Kenar boşlukları    : 2,5 cm

Yazı Karakteri         : Times New Roman, 12 Punto

Satır aralığı             : 1,00 cm

BAŞLIK                    : Tüm harfler büyük

Alt Başlık                : Küçük

Sayfa sayısı            : En az 5 sayfa olmalıdır. Üst sınır 25 sayfadır.

 

Tam Metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, MATERYAL VE YÖNTEM, BULGULAR ve TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER,  KAYNAKLAR kısımları ayrı başlıklar altında yazılmalıdır

ATIF BİÇİMİ: APA 6 Style atıf biçimini kullanılmalıdır.

Ayrıca bildiri de yer alan tüm yazarlara isim, soy isim, çalıştığı yer, çalışma alanı, şehir ve Ülke, mail adresleri, cep telefon numarası ve zorunlu ORCID numaralarının bulunması zorunludur.

(Tam Metin Örnek Format)

Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu

***

Prof. Dr. Abdullah Topcuoglu - KTO Karatay University

Prof. Dr. Kamil Alptekin - KTO Karatay University

Assoc. Prof. Dr. Eda Sezerer Albayrak - KTO Karatay University

Mehmet DERİCİ - Tax Inspector Association, Türkiye

esud ALTUNDAĞ - Tax Inspector Association, Türkiye

Özge ÜNAL - Tax Inspector Association, Türkiye

Atabek Movlyanov - IKSAD Institute

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Abdullah Topcuoglu - KTO Karatay University
Prof. Dr. Hüsamettin Erdem - KTO Karatay University
Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ - KTO Karatay University
Prof. Dr. Kamil Alptekin - KTO Karatay University
Prof. Dr. Caner Arabaci - KTO Karatay University

Prof.  Guilherme Alves Grubertt - Universidade Estadual de Londrina, Brazil

Prof. C. PARAMASIVAN - Periyar E.V.R. College, India

Prof. Debosmita Paul - University of Delhi, India

Prof. Tamanna Saxena- Amity University Uttar Pradesh, India

Prof. Dr. James A. TAN - Saint Cloud State University, United States of America
Prof. Dr. Catur Sugiyanto - Universitas Gadjah Mada UGM, Indonesia

Prof. Dr. Jean Vasile ANDREI - Petroleum-Gas University of Ploiesti/Center for Renewable Energies and Energy Efficiency - Romanian Academy, Romania
Assoc. Prof. Dr. Eda Sezerer Albayrak 
- KTO Karatay University

Assoc. Prof. Dr. Ning HOU - Saint Cloud State University, United States of America

Assoc. Prof. Dr. Carlos Rodrigues - Fernando Pessoa University, Portugal

Assoc. Prof. Jelena JANJUSEVICH - Heriot-Watt University, United Arab Emirates
Assoc. Prof. Dr. Perihan Hazel KAYA - Selçuk University, Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Milena SERŽANTĖ - Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania

Assist. Prof. Vlatka Ružić - Polytechnic Nikola Tesla Gospić - Croatia
Assist. Prof. Dr. Ana Campina - Fernando Pessoa University, Portugal
Assist. Prof. Dr. Alica Grilec - Higher Colleges of Technology, UAE

Dr. Fatih PEKŞEN - Directorate of Strategy Development of the Ministry of Family and Social Services, Türkiye

Dr. Šime VUČETİĆ - University of Zadar, Croatia

Dr. Oğuzhan Akın,European Business University, Luxembourg

Donghyun Park - Economic Advisor (Strategic Knowledge Initiatives) / Asian Development Bank, Philippines

Kongre İletişim

E-posta: iksad43@gmail.com

WhatsApp Telefon Numarası: +90 505 072 78 92

Faks: +90 216 606 32 75

bottom of page