top of page
torosuniversitesi.png
sağlık hizmetleri.png
IKSAD logo_4x.png

Uluslararası Sağlık Hizmetleri Kongresi

21-22 Kasım 2023 / Toros Üniversitesi, Mersin, Türkiye

Kongre Takvimi

Özet Gönderim Son Tarihi

05 Kasım 2023

Kayıt ve Son Ödeme Tarihi

09 Kasım 2023

Kongre Programı Duyurusu

15 Kasım 2023

Tam Metin Son Gönderim Tarihi

(Tam Metin Gönderim Zorunlu Değil)

30 Kasım 2023

Bildiri Kitabı Yayını

22 Aralık 2023

Kongre Kayıt Ücreti

KATILIM ÜCRETLERİ

 • Online Tek Bildiri Ücreti 700 TL & İki Bildiri Ücreti 1000 TL

 • Ödemeyi bildirisi kabul olan katılımcıların yapması gerekmektedir.

 • Azerbaycanlı katılımcılar için online tek bildiri 50 Manat, İki Bildiri 75 Manat

 

TÜRKİYE HESAP BİLGİLERİ

İş Bankası Yıdız Teknik Üniversitesi Şubesi

İBAN: TR670006400000111993701204

Hesap Sahiibi: İbrahim Şahin

İADE POLİTİKASI

05 Kasım tarihine kadar yapılan çekilme başvurularında ücretin yarısı iade edilecektir. 05 Kasım tarihinden sonraki iptal taleplerinde ya da herhangi bir katılmama durumunda iade yapılamamaktadır.

AZERBAYCAN HESAP BİLGİLERİ

Hesap bilgileri için kongre mail adresi ile iletişime geçiniz

KATILIM PAYI NELERİ KAPSAR?

 • Bildiri özet ve tam metinlerinin kongre kitabında yayınlanması

 • Tüm yazarlar için ayrı ayrı katılım belgesi 

 • (online sunum yapanlar için PDF belge)

 

AKREDİTASYON

 • Kongre, uluslararası niteliktedir. Gerek bilim kurulu ve gerekse de katılımcı ülke çeşitliliği bakımından Doçentlik ve Akademik Teşvik kriterlerini karşılamaktadır.

 • Türkiye'den katılımcılar için %45 kontenjan bulunmaktadır

Kongre Konuları

 • Temel Tıp Bilimleri - Anatomi​, Biyofizik, Biyoistatistik, Fizyoloji, İmmünoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıp Tarihi ve Etik, Tıp Eğitimi

 • Dahili Tıp Bilimleri - Acil Tıp, Adli Tıp, Aile Hekimliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve Zührevi hastalıklar, Enfeksiyon Hastalıkları, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı, İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Nöroloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Radyoloji, Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Genetik

 • Cerrahi Bilimler - Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Genel Cerrahi, Göğüs Cerrahisi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kulak - Burun- Boğaz Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Patoloji, Plastik-Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Üroloji

 • Diş Sağlığı - Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Endodonti, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi, Oral Patoloji 

 • Eczacılık

 • Ebelik

 • Hemşirelik

 • Medikal Mühendislik

 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 • Sağlık Turizmi

 • Sağlık Hizmetleri

 • Veteriner Hekimliği

Özet Gönderimi

Kongreye özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Kongremiz ULUSLARARASI niteliğe sahip olduğu için İngilizce özet gönderilmesi zorunludur.

Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir.

Değerlendirme sonucu, gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir.

 

Özet Yazım Kuralları

Kenar boşlukları      : 2,5 cm

Yazı Karakteri           : Times New Roman, 12 Punto

Satır aralığı               : 1,00 cm

BAŞLIK                     : Tüm harfler büyük

Anahtar Kelimeler  :  En az 3 adet

Kelime Sayısı           : En az 250 adet

Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Ayrıca bildiri de yer alan tüm yazarlara isim soy isim, çalıştığı yer, çalışma alanı, mail adresleri, cep telefon numarası ve zorunlu ORCID numaralarının bulunması zorunludur. 

Özetlerinizi word/doc/docs formatında en geç 05 Kasım 2023 tarihine kadar shs@toros.edu.tr adresine gönderilmelidir.

(Öz Metin Örnek Format )

Tam Metin Gönderimi

Tam metinlerinizi Kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 30 Kasım 2023 saat 17:00 kadar shs@toros.edu.tr adresine göndermeniz gerekmektedir. 

Tam metinlerde benzerlik oranı %30 üzerindeki çalışmalar değerlendirmeye alınmamaktadır. 

Tam Metin Yazım Kuralları

Kenar boşlukları    : 2,5 cm

Yazı Karakteri         : Times New Roman, 12 Punto

Satır aralığı             : 1,00 cm

BAŞLIK                    : Tüm harfler büyük

Alt Başlık                : Küçük

Sayfa sayısı            : En az 5 sayfa olmalıdır. Üst sınır 25 sayfadır.

 

Tam Metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, MATERYAL VE YÖNTEM, BULGULAR ve TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER,  KAYNAKLAR kısımları ayrı başlıklar altında yazılmalıdır

ATIF BİÇİMİ: APA 6 Style atıf biçimini kullanılmalıdır.

Ayrıca bildiri de yer alan tüm yazarlara isim, soy isim, çalıştığı yer, çalışma alanı, şehir ve Ülke, mail adresleri, cep telefon numarası ve zorunlu ORCID numaralarının bulunması zorunludur. Tam metin benzerlik raporu %30 ve aşağısında olan tam metinler değerlendirmeye alınacaktır. Benzerlik raporunun mail ortmaında gödnerilmesi gereklidir.

(Tam Metin Örnek Format )

Yayın Alternativi

Katılımcılarımız “Sağlık Araştırmaları Dergisi”nde hakem sürecinden geçme koşuluyla tam metinlerini ücretsiz olarak yayınlayabilirler. Bunun için dergi yazım kuralları çerçevesinde hazırladığınız makaleyi en geç 01 Aralık 2023 tarihine kadar DergiPark sistemine yüklemeniz gerekmektedir.
Dergi web sitesi: Sağlık Araştırmaları Dergisi » Ana Sayfa (dergipark.org.tr)

Onur Kurulu

Düzenleme Kurulu Başkanı

Asst. Prof. Efdal OKTAY GÜLTEKİN - Toros University, Türkiye

 

Düzenleme Kurulu Üyeleri

Asst. Prof. Deniz YALÇINKAYA - Toros University, Türkiye

Asst. Prof. Esma GÖKÇE - Toros University, Türkiye

Lect. Dilan SARPKAYA - Toros University, Türkiye

Lect. Turgay ARSLAN - Toros University, Türkiye

Lect. Yağmur SÜRMELİ - Toros University, Türkiye

Lect. Arzu COŞKUN - Toros University, Türkiye

Lect. Tiinçe AKSAK - Toros University, Türkiye

Lect. Mehtap BUĞDAYCI - Toros University, Türkiye

Lect. Demet ÖZER - Toros University, Türkiye

Lect. Ümit YÜZBAŞIOĞLU - Toros University, Türkiye

Lect. Cansu YILDIRIM - Toros University, Türkiye

Lect. Öznur GÜLDAĞ - Toros University, Türkiye

Bilimsel Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Aydan AYTAR - Health Sciences University, Gülhane Faculty of Physiotherapy and Rehabilitation, Türkiye

Prof. Dr. Betül ÇETİN - Amasya University, Türkiye

Prof. Dr. Fügen ÖZCANARASLAN - Toros University, Türkiye

Prof. Dr. Şahin DİREKEL - Malatya Turgut Özal University, Türkiye

Prof. Dr. Sevban ARSLAN - Çukurova University, Türkiye

Prof. Hicham HARNAFI - University Mohamed Premier, Morocco

Prof. Dr. Hüseyin TOPRAKLI - Tarsus University, Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Anna Kopiczko - Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Polonia

Assoc. Prof. Dr. Gülay ALTUN UĞRAŞ - Mersin University, Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Serpil GONCA - Mersin University, Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Marsida Krasniqi - "Aleksandër Moisiu" University, Albania

Assoc. Prof. Dr. Mirna Fawaz - Beirut Arab University, Lebanon

Assist. Prof. Dr. B. Ahu KAYNAK - Toros University, Türkiye

Assist. Prof. Dr. Efdal OKTAY GÜLTEKİN - Toros University, Türkiye

Assist. Prof. Dr. Esma GÖKÇE - Toros University, Türkiye

Assist. Prof. Dr. Derya GEZER - Tarsus University, Türkiye

Assist. Prof. Dr. Birsen Kesik ZEYREK - Toros University, Türkiye

Assist. Prof. Dr. Deniz YALÇINKAYA - Toros University, Türkiye

Assist. Prof. Dr. Onur YARAR - Okan University, Türkiye

Assist. Prof. Dr. Bora REŞİTOĞLU - Mersin University, Türkiye

Assist. Prof. Dr. Yeşim ŞENAYLI - Yozgat Bozok University, Türkiye

Assist. Prof. Dr. Didem ÖZGÜR - Kafkas University, Türkiye

Assist. Prof. Dr. Burcu GÜRER GİRAY - Yalova University, Türkiye

Assist. Prof. Dr. Çiğdem AKSU - Gaziantep Islamic Science and Technology University, Türkiye

Assist. Prof. Dr. Duygu AYAR - Gaziantep Islamic Science and Technology University, Türkiye

Assist. Prof. Dr. Şerife KÖLE - Cyprus Health and Society University, TRNC

Assist. Prof. Dr. Şükran ÖKTEM - Başkent University, TRNC

Assist. Prof. Dr. Refiye AKPOLAT - Cyprus International University)

Dr. Dania ALKHATİB, Al-Quds University, Palestina

Dr. Dorina GJIPALI - University "Aleksandër Moisiu" Durrës, Albania

Dr. Dudu ALPTEKİN - Çukurova University, Türkiye
Dr. Hamide ŞİŞMAN - Çukurova
University, Türkiye

Dr. Elvira NURLANOVA - Tver Medical Academy, Rusia

Dr. Gulgiz Huseynova - Azerbaijan Medical University, Azerbaijan

Dr. Bigamila TORSIKBAEVA, Astana Medical University, Kazakhstan

Dr. Irina-Ana DROBOT - Technical University of Civil Engineering Bucharest, Romania

Dr. Sandra Trzcińska - University of Rehabilitation in Warsaw, Poland

Fr. Baiju Thomas - Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute, India

Dr. Joanna Cieplińska - College of Rehabilitation in Warsaw, Poland

Kongre İletişim

E-posta: shs@toros.edu.tr

Telefon Numarası: +90 537 579 28 78

Faks: +90 216 606 32 75

bottom of page