top of page
aksaray photo.jpg
aksaray-universitesi-logo-178884E45E-seeklogo.com.png
IKSAD logo_4x.png

III. ULUSLARARASI
KENTSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
UKASS 2022

21-22 Kasım 2022, Aksaray-Türkiye
Aksaray Üniversitesi

DEĞERLİ  BİLİM İNSANLARI

 • Aksaray Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “III.Uluslararası Kentsel Araştırmalar Kongresi (UKASS2022), Aksaray Valiliği ve Belediyesi tarafından desteklenmekte olup, IKSAD Yayınevi tarafından kongre hizmetleri yürütülecektir. Kongre kapsamında, yurt içinden ve yurt dışından nitelikli bilim insanlarını bir araya getirerek kentlerin geçmişten günümüze kadar gelişimi ile sorunlarını bilimsel olarak  tartışmak ve bu konuda değerli araştırmaları sunmak, bilgileri paylaşmak ve uluslararası ortak bir platform oluşturmak amaçlanmaktadır.

 • Kongre, 21-22 Kasım 2022 tarihleri arasında çevrimiçi ve yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. 

 • Amasya Üniversitesi’nin ev sahipliliğinde 1.Kentsel Araştırmalar Sempozyumu (UKASS), 24-26 Haziran 2015 tarihleri arasında katılımlı yüz yüze olarak “Tarihi Kentler” başlığı altında düzenlenmiştir. II.Kentsel Araştırmalar Sempozyumu ise Siirt  Üniversitesi’nin ev sahipliliğinde katılımlı ve yüz yüze 26-28 Eylül 2019 (UKASS 2019) tarihleri arasında  “Kentlere Dair Genel Bilgiler” başlıklı olarak düzenlenmiş olup Uluslararası Yayınevi olan “Gece Kitaplığı” tarafından Kongre Kitapçığının basımı yapılmıştır üstlenilmiştir. 1. ve 2. Kentsel Araştırmalar Kongre Serilerinin devamı olarak 3. Uluslararası Kentsel Araştırmalar Kongresi, “Kent Tarihi”, “Kent Ekolojisi”, “Kent Planlaması”, “Kentsel Sürdürülebilirlik” ve “Kent Yönetimi”, konularında    (UKASS2022) Uzaktan erişimli (online) ve Yüz yüze (hibrit uygulama) olmak üzere 21-22 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

 • Her iki Uluslararası Konferans ve Kongre, katılımlı ve başarılı bir şekilde tamamlanmış olup 1.Kentsel Araştırmalar Konferansı (UKASS1995)’nda yapılan sunumların sunucuları tarafından farklı dergi ve kitaplarda basımları yapılmış, 2.Kentsel Araştırmalar Kongresi (UKASS2009)’nde yapılan sunumlar  ise Uluslararası Gece Kitaplığı tarafından üstlenilmiş fakat tüm katılımcılar sunumlarını Uluslararası Kitap Bölümü olarak yayınlanmıştır yayınlatmıştır.

 • Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan kongre ile Kent Bilimleri çatısı altında yer alan Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Meslek disiplinleri başta olmak üzere Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Mühendislik  Bilimleri gibi disiplinleri de bir araya getirerek ortak bir dil ve vizyonun oluşturulmasının sağlanması hedeflenmekte, bilimsel ve teknik tartışmaların yapılabilmesi, interdisipliner ve multidisipliner çalışmalarla kentsel ekosistemlere yönelik çok yönlü bilgi paylaşımının sağlanması amaçlanmaktadır.

Makalelerin Yayımlanabileceği Dergi Listesi Aşağıda Verilmiştir

 1. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD)  https://dergipark.org.tr/en/pub/mbud (TR Dizin)

 2. Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi  https://dergipark.org.tr/en/pub/peyad

 3. İç Mimarlık ve Akademi Dergisi http://journals.sekizgenacademy.com/index.php/inda

 4. GSI Dergileri Serie A: Turizm Rekreasyon ve Spor Bilimlerinde Gelişmeler https://dergipark.org.tr/tr/pub/atrss (TR Dizin)

 5. Korunan Alanlar Araştırma Dergisi (JoPAR) https://mimarlikbilimleri.com/ojs/index.php/journalofprotectedareasresearch

 6. Mekansal Planlama ve Tasarım Dergisi (sekizgenacademy.com/journals/index.php/spad

 7. GSI Dergileri Seri B: İşletme ve Ekonomide Gelişmeler https://dergipark.org.tr/tr/pub/abe

 8. GSI Journals Serie C: Bilgi Bilimleri ve Teknolojilerindeki Gelişmeler https://dergipark.org.tr/tr/pub/aist

 9. .Journal of Sketchle,  https://sketchle.eskisehir.edu.tr

Kongre Takvimi

Özet Gönderim Son Tarihi

29 Ekim 2022

Kayıt ve Son Ödeme Tarihi

03 Kasım 2022

Kongre Programı Yayın Tarihi

11 Kasım 2022

Tam Metin Gönderim Son Tarihi

(Tam Metin Gönderimi Zorunlu Değildir)

09 Aralık 2022

Bildiri Kitabı Yayını

25 Aralık 2022

TÜRKİYE HESAP NUMARASI

T. İş Bankası A.Ş.

İstanbul/Beyazıt Şubesi

IBAN  TR20 0006 4000 0011 0092 8740 45

Alıcı Adı: İsmail Canpolat

Cari Bilgiler

Vetrolife Organizasyon

İsmail Canpolat

Gazikent VD 202 022 3327

Kongre Kayıt Ücreti

KATILIM ÜCRETLERİ

 • Tek Bildiri Ücreti (Akademik Personel): 450 TL

 • İki Bildiri Ücreti (Akademik Personel): 750 TL

 • Tek Bildiri Ücreti (Öğrenci): 350 TL

 • İki Bildiri Ücreti (Öğrenci): 550 TL

 

Ödemeyi bildirisi kabul olan katılımcıların yapması gerekmektedir.

Katılım ücretinin en geç 03 Kasım 2022 tarihinde kadar yatırılması gerekmektedir.

 

TÜRKİYE HESAP NUMARASI

Sol sütunu kontrol ediniz

KATILIM PAYI NELERİ KAPSAR?

 • Kongre ücretine sadece “Kongre Kitabı” ve  “Katılım Belgesi (pdf)” dahildir. 

 

AKREDİTASYON

 • Kongre, uluslararası niteliktedir. Gerek bilim kurulu ve gerekse de katılımcı ülke çeşitliliği bakımından Doçentlik ve Akademik Teşvik kriterlerini karşılamaktadır.

 • Türkiye'den katılımcılar için %45 kontenjan bulunmaktadır

Kentsel Alanlar, Kent Ekosistemleri ve

Kentsel Alan Ekolojisi  İle İlgili Kongre Konu Başlıkları

Planlama - (Mekansal Planlama: Ülke, Bölge, Havza, Peyzaj, Kırsal, Köy ve Turizm, Rekreasyonel, Çevre Düzeni, Ekolojik Planlama, Kaynak ve Ekosistem Tabanlı Planlama, İnsan Etkileri, Koruma ve Politikalar, vb)

Tasarım - (Mekan, Bina (Yapı), Peyzaj, Kırsal, Köy, Turizm, Rekreasyon, Çevre, Bitkisel, Endüstri Ürünleri, Ekolojik, Evrensel, Engelli Tasarım vb)

Sosyoloji / Psikoloji / Sanat/ Felsefe/ Tarih/ Kimlik/ Kuram / Estetik

Korunan Alanlar / Doğal ve Kültürel Miras Koruma / Belgeleme / Yenileme/ Onarım / Restorasyon /

Turizm / Rekreasyon / Kültürel Turizm, /Ekoturizm / Arkeoloji/ Sitler

İklim değişikliği / Yenilebilir Enerji / Su /Sürdürülebilirlik /Ekoloji /Çevre /Sürdürülebilir Gelişme

Ekonomi/ Politikalar/ Mevzuat/ Yönetim/ Yönetişim/ Uygulamalar /Sektörel Sorunlar

Sağlık / Pandemi / Gıda/ İş Sağlığı ve Güvenlik

Su-Toprak-Hava-Gürültü Kirliliği/Tarımsal-çevre /Tarımsal ekoloji/Tarımsal ekonomi/ Çevre Koruma ve Gıda Güvenliği/Kent Ekolojisi / Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi/Yeşil Büyüme/Sürdürülebilirlik-İklim/Değişim-Yenilenebilir Enerji

ŞEHİR ve Altyapı/Enerji/ Teknoloji/Toplu taşıma

Yeşil Binalar / Yeşil Planlama / Yeşil Enerji (Offshore - Inshore RER)

ŞEHİR ve Emniyet/ŞEHİR ve Yönetim /Yerel Yönetimler/KENT ve Sanat, Estetik/Kültür/Tarih / Arkeoloji ŞEHİR ve Sosyal Yapı / Demokratikleşme

ŞEHİR ve Kimlik/KENT ve Konut/ŞEHİR ve Dönüşüm/ Dönüşen Çevre, Dönüşen Toplum

ŞEHİR ve Nüfus Artışı/Kentleşme

Çevresel Dinamikler ve Yaşam Destek Sistemleri

Özet Gönderimi

Kongreye özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Kongremiz ULUSLARARASI niteliğe sahip olduğu için İngilizce özet gönderilmesi zorunludur.

Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir.

Değerlendirme sonucu, gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir.

 

Özet Yazım Kuralları

Kenar boşlukları      : 2,5 cm

Yazı Karakteri           : Times New Roman, 12 Punto

Satır aralığı               : 1,00 cm

BAŞLIK                     : Tüm harfler büyük

Anahtar Kelimeler  :  En az 3 adet

Kelime Sayısı           : 200-300 kelime

Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Ayrıca bildiri de yer alan tüm yazarlara isim soy isim, çalıştığı yer, çalışma alanı, mail adresleri, cep telefon numarası ve zorunlu ORCID numaralarının bulunması zorunludur. 

Özetlerinizi word/doc/docs formatında en geç 29 Ekim 2022 tarihine kadar iksad43@gmail.com adresine gönderilmelidir.

(Öz Metin Örnek Format)

Tam Metin Gönderimi

Tam metinlerinizi Kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 09 Aralık 2022 saat 17:00 kadar iksad43@gmail.com

adresine göndermeniz gerekmektedir. 

Tam metinlerde benzerlik oranı %30 üzerindeki çalışmalar değerlendirmeye alınmamaktadır. 

Tam Metin Yazım Kuralları

Kenar boşlukları    : 2,5 cm

Yazı Karakteri         : Times New Roman, 12 Punto

Satır aralığı             : 1,00 cm

BAŞLIK                    : Tüm harfler büyük

Alt Başlık                : Küçük

Sayfa sayısı            : En az 5 sayfa olmalıdır. Üst sınır 25 sayfadır.

 

Tam Metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, MATERYAL VE YÖNTEM, BULGULAR ve TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER,  KAYNAKLAR kısımları ayrı başlıklar altında yazılmalıdır

ATIF BİÇİMİ: APA 6 Style atıf biçimini kullanılmalıdır.

Ayrıca bildiri de yer alan tüm yazarlara isim, soy isim, çalıştığı yer, çalışma alanı, şehir ve Ülke, mail adresleri, cep telefon numarası ve zorunlu ORCID numaralarının bulunması zorunludur.

(Tam Metin Örnek Format)

Düzenleme Kurulu

KONGRE DANIŞMA KURULU

Hamza AYDOĞDU, (Aksaray Valisi)

Prof.Dr. Yusuf ŞAHİN, (Rector, AksarayUniversity)

Dr. Evren Dinçer (Aksaray Belediye Başkanı)

Prof.Dr. İbrahim BAKIRTAŞ, (Vice Rector, AksarayUniversity)

Prof.Dr. Ayhan ÖZÇİFÇİ, (Vice Rector, AksarayUniversity)

Prof.Dr. Engin DELİGÖZ, (Vice Rector, AksarayUniversity)

Cüneyt Bağdadi GÖKTAŞ (Ticaret Odası Başkanı)

Hasan Basri KURT (Kosgeb Başkanı)

Bekir VAROL (Ahiler Kalkınma Ajansı Sekreteri)

Ali Konukseven (Kent Konseyi Başkanı, Belediye Meclis Üyesi)​

Yaşar KARATAY (Aksaray Gazeteciler Cemiyeti Başkanı)

Hamit ÖZKÖK (Aksaray Ticaret Borsası Başkanı)

Abdülkadir AY(Yeşil Doğa Derneği Başkanı)

Ayhan ŞAHİN(Mimarlar Odası Aksaray İl Temsilciliği Başkanı)

Prof.Dr. Muhammed SARI (Dean, Faculty of Architecture and Design)

Prof.Dr. Necmettin AYGÜN(Dean, Faculty of Islamic Sciences)

Prof.Dr. Kürşat ESER(Dean, Faculty of Dentistry)

Prof.Dr. Arzu DOĞRU(Dean, Faculty of Education)

Prof.Dr. Yusuf YAKAR(Dean, Faculty of Arts and Science)

Prof.Dr. Gülin TABAKAN(Faculty of Economics and Administrative Sciences)

Prof.Dr. Nezahat ALTUNTAŞ DUMAN(Faculty ofCommunication)

Prof.Dr. Mustafa SÖNMEZ(Faculty of Engineering)

Prof.Dr. İbrahim ÖRÜN(Faculty of Health Sciences)

Prof.Dr. Hüseyin Ünlü(Faculty of Sports Sciences)

Prof.Dr. Mehmet GÜL(Faculty of Medicine)

Prof.Dr. Hediye ERDOĞAN(Faculty of Tourism)

Prof.Dr. Mustafa Cemal DARILMAZ(Faculty of Veterinary)

Prof.Dr.Atila GÜL (President of Architectural Sciences Platform), Süleyman Demirel University

Prof.Dr.Ahmet Tuğrul POLAT, (Vice Rector), Selçuk University

Prof.Dr.Bülent YILMAZ (Dean, Faculty of Fine Arts and Design), İnönü Univesity

Prof.Dr.Bülent CENGİZ (Dean, Faculty of Engineering, Architecture and Design), Bartın   University   

Prof.Dr.Murat ZENGİN (Dean, Faculty of Architecture and Design), Pamukkale   University   

Prof.Dr.Murat ÖZYAVUZ, (Dean, Faculty of Fine Arts, Design and Architecture), Namık Kemal University 

Prof Dr.Alper ÇABUK (Vice Rektor), Eskişehir Technical University

Prof.Dr.Öner Demirel (Head, Department of Landscape University) Kırıkkale University

Prof.Dr.Fatih BEKTAŞ (Dean, Faculty of Sports Sciences), Trabzon University

YEREL DÜZENLEME KOMİTESİ

Doç. Dr. Yaşar Bahri ERGEN (Başkan), Aksaray University

Öğr. Üyesi. Dr. Bahattin Ali TÜRKMENOĞULLARI, Aksaray University

Öğr. Üyesi Dr. Havva Ülgen BEKİŞOĞLU, Aksaray University

Öğr. Gör. Rana ATA ÜNSAL, Aksaray University

Öğr. Gör. Çiğdem GÜREL AĞIR, Aksaray University

Öğr. Gör. Gamze Hazal, AKTAŞ, Aksaray University

Araş. Gör. Kemal Furkan ULUSOY, Aksaray University

Araş. Gör. Selin DURAN, Aksaray University

Araş. Gör. Ahmet Fazıl BAYRAKCI, Aksaray University

Araş. Gör. Elif ASLAN, Aksaray University

KONGRE SEKRETERLİK KOMİTESİ

Doç. Dr. Yaşar Bahri ERGEN, Aksaray Üniversitesi

Fakülte Sekreteri Ümit AKPINAR

Araş. Gör. Ahmet Fazıl BAYRAKCI, Aksaray University

Araş. Gör. Elif ARSLAN, Aksaray University

SİMULTANE VE TERCÜME KOMİTESİ

Assoc.Prof.Dr.Elif. TOKDEMİR DEMIREL, Kırıkkale University

Ass.Prof.Dr.Işıl Günseli KAÇAR, Middle East Technical University

Inst. Gülseren GÜLDESTE, Ufuk University

Inst. Merve ŞENOL, Ufuk University

Doğa Armağan DEMİREL, MA Student at Goethe University, Frankfurt

ULUSLARARASI BİLİM KURULU

Prof. Dr. Abdullah KELKİT, Çanakkale 18 March University

Prof. Dr. Ahmet Tuğrul POLAT, Selçuk University

Prof. Dr. Ali TÜRK, Süleyman Demirel University

Prof. Dr. Alper ÇABUK, Eskişehir Technical University

Prof. Dr. Atila GÜL, Süleyman Demirel University

Prof. Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ, Düzce University

Prof. Dr. Bahar TÜRKYILMAZ, Ege University

Prof. Dr. Banu Ç.KURDOĞLU, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Banu Ö.KURTASLAN, Selçuk University

Prof. Dr. Barış KARA, Aydın Adnan Menderes University

Prof. Dr. Barış ERGEN, Erciyes University

Prof.Dr. Berna ÜSTÜN, Eskişehir Technical University

Prof. Dr. Bernie L.DAHL, Purdue University (U.S.A.)

Prof. Dr. Bilge  ARMATLI KÖROĞLU, Gazi University

Prof. Dr. Bülent CENGİZ, Bartın University

Prof. Dr. Bülent YILMAZ, İnönü University

Prof. Dr. Cenap SANCAR, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Claudia JUROWSKI (Northern Arizona University, U.S.A.)

Prof. Dr. Ebru V.ÖCALIR, Gazi University

Prof. Dr. Elif E.ŞİŞMAN, Namık Kemal University

Prof. Dr. Ercan KÖSE, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Erkan POLAT, Süleyman Demirel Univesity

Prof. Dr. Ersan BAŞAR, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Faris KARAHAN, Atatürk University

Prof. Dr. Figen Dilek İLKE, Ankara University

Prof. Dr. Gül Sayan ATANUR, Bursa Technical University

Prof. Dr. Gülşen AYTAÇ, İstanbul Technical University

Prof. Dr. Güzin KONUK, Konya Food and Agriculture University

Prof. Dr. Hakan ALPHAN, Çukurova University

Prof. Dr. Hakan ALTINÇEKİÇ, İstanbul University

Prof. Dr. Hakan OĞUZ, Kahramanmaraş Sütçü İmam University

Prof. Dr. Halim PERÇİN, Ankara Univesity

Prof. Dr. Hasan YILMAZ, Atatürk University

Prof. Dr. Hüseyin DİRİK, İstanbul University

Prof. Dr. İclal DİNÇER, Yıldız Technical University

Prof. Dr. Ilgar KIRZIOĞLU, Mehmet Akif Ersoy University

Prof. Dr. İlkay ÖZDEMİR, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. İsa ELİRİ, Kırıkkale University

Prof. Dr. Kağan GÜNÇE, Eastern Mediterranean University,

Prof. Dr. Koray VELİBEYOĞLU, İzmir Institute of Technology

Prof. Dr. Kürşad DEMİREL, Çanakkale 18 March University

Prof. Dr. Latif G. KAYA, Mehmet Akif Ersoy University

Prof. Dr. Levent GENÇ, Çanakkale 18 March University

Prof. Dr. Makbule ERDOĞDU, Kırşehir Ahi Evran University

Prof. Dr. Marec LORENC, University of Wroclaw (Poland)

Prof. Dr. Mehmet A. IRMAK, Atatürk University

Prof. Dr. Mehmet Faruk ALTUNKASA, Çukurova University

Prof. Dr. Mehmet SOMUNCU, Ankara University

Prof. Dr. Mehmet TOPAY, Süleyman Demirel University

Prof. Dr. Mehmet TUNCER, Çankaya University

Prof. Dr. Murat AKTEN, Süleyman Demirel University

Prof. Dr. Murat KILIÇ, Kırıkkale University

Prof. Dr. Murat ÖZYAVUZ, Namık Kemal University

Prof. Dr. Murat ZENGİN, Pamukkale University

Prof. Dr. Mustafa BULAT, Atatürk University

Prof. Dr. Muzaffer YÜCEL, Çukurova University

Prof.Dr. Nadide SEÇKİN, Kırklareli University

Prof. Dr. Nazan KUTER, Çankırı University

Prof. Dr. Nigün GÖRER TAMER, Gazi University

Prof. Dr. Nilay COŞGUN, Gebze Technical University

Prof. Dr. Nuriye PEKER SAY, Çukurova University

Prof. Dr. Osman TUTAL, Eskişehir Technical University

Prof. Dr. Osman UZUN, Düzce University

Prof. Dr. Ömer İ.TULUK, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Öner DEMİREL Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Özge ÖZDEN FULLER, Near East University

Prof. Dr. Pınar DİNÇ, Gazi University

Prof. Dr. Rashmi GUJRATİ, CT University, India

Prof. Dr. Dr.Rıdvan POLAT, Bingöl University 

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ, Retired Academic

Prof. Dr. Saye Nihan ÇABUK, Eskişehir Technical University

Prof. Dr. Serkan ÖZER, Atatürk University

Prof. Dr. Serpil ÖNDER, Selçuk University

Prof. Dr. Sevgi YILMAZ, Atatürk University

Prof. Dr. Sonay ÇEVİK, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Şevket ALP, Van Yüzüncü Yıl University

Prof. Dr. Şükran ŞAHİN, Ankara University

Prof. Dr. Tanay BİRİŞÇİ, Ege University

Prof. Dr. Taşkın ÖZTAŞ, Atatürk University

Prof. Dr. Tuğba KİPER, Tekirdağ Namık Kemal University

Prof. Dr. Turan YÜKSEK, Recep Tayip Erdoğan University

Prof. Dr. Tülühan YILMAZ, Çukurova Unversity

Prof.Dr. Türkan GÖKSAL ÖZBALTA, Balıkesir University

Prof. Dr. Ülkü DUMAN YÜKSEL, Gazi University

Prof. Dr. Ümit ERDEM, Aegean University

Prof. Dr. Ümit YILMAZ, University of Georgia 

Prof. Dr. Ümmü Gülsüm DAĞLIOĞLU, Necmettin Erbakan University

Prof. Dr. Y.Çağatay SEÇKİN, İstanbul Technical University

Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL, Süleyman Demirel University

Prof. Dr. Yusuf KURUCU, Ege University

Prof. Dr. Zafer C. ÖZKAN, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Zafer ÖLMEZ, Artvin Çoruh University

Prof. Dr. Ziya GENÇEL, Akdeniz University

Prof. Dr. Zöhre POLAT, Adnan Menderes University

Assoc. Prof. Dr. Ahmet BENLİAY, Akdeniz University

Assoc. Prof. Dr. Alper SAĞLIK, Çanakkale 18 March University

Assoc. Prof.Dr. Ayşe KALAYCI ÖNAÇ, Katip Çelebi University

Assoc. Prof. Dr. Arzu KALIN, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Ayçim T. BAŞKAYA, İstanbul Technical University

Assoc. Prof. Dr. Aygün ERDOĞAN, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Aysun Canbaş TUNA, Bolu Abant İzzet Baysal University

Assoc. Prof. Dr. Aylin SALICI, Hatay Mustafa Kemal University

Assoc. Prof. Dr. Banu KARAŞAH, Artvin Çoruh University

Assoc. Prof. Dr. Binali TERCAN, Abant İzzet Baysal University

Assoc. Prof. Dr. Buket ÖZDEMİR IŞIK, Trabzon University

Assoc. Prof. Dr. Burçin EKİCİ, Tekirdağ Namık Kemal University

Assoc. Prof. Dr. Bülent TURGUT, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Can KARAGÜLLE, Abant İzzet Baysal University

Assoc. Prof. Dr. Canan CENGİZ, Bartın University

Assoc. Prof. Dr. Cengiz TAVŞAN,  Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Çiğdem Ayhan KAPTAN, Çanakkale 18 March University

Assoc. Prof. Dr. Çiğdem SAKICI, Kastamonu University

Assoc. Prof. Dr. Cumhur GÜNGÖROĞLU, Karabük University

Assoc. Prof. Dr. Demet EROL, Gazi University

Assoc. Prof. Dr. Derya SARI, Artvin Çoruh University

Assoc. Prof. Dr. Doruk Görkem ÖZKAN, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. E. Seda ARSLAN, Süleyman Demirel University

Assoc. Prof. Dr. Ebru Erbaş GÜRLER, İstanbul Technical University

Assoc. Prof. Dr. Ebru ERSOY TONYALIOĞLU, Aydın Adnan Menderes University

Assoc. Prof. Dr. Elif AKPINAR KÜLEKÇİ, Atatürk University

Assoc. Prof. Dr. Elif BAYRAMOĞLU, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Elif Merve ALPAK, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Elif SÖNMEZ, Altınbaş University

Assoc. Prof. Dr. Emrah YALÇINALP, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Engin EROĞLU, Düzce University

Assoc. Prof. Dr. Ersin TÜRK, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Ertan DÜZGÜNEŞ, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Filiz TAVŞAN,  Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Füruzan ASLAN, Kırklareli University

Assoc. Prof. Dr. Hande Sanem ÇINAR, İstanbul University

Assoc. Prof. Dr. Hilal SURAT, Artvin Çoruh University

Assoc. Prof. Dr. Hilal TURGUT, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Işık SEZEN, Atatürk University

Assoc. Prof. Dr. İ. Emre KAVUT, Mimar Sinan Fine Arts University

Assoc. Prof. Dr. Kübra YAZICI, Yozgat Bozok University

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Akif ERDOĞAN, Mustafa Kemal University

Assoc. Prof. Dr. Mehmet ÇETİN, Kastamonu University

Assoc. Prof. Dr. Meliha AKLIBAŞINDA, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University

Assoc. Prof. Dr. Merve Ersoy MİRİCİ, Bursa Technical University

Assoc. Prof. Dr. Murat YEŞİL, Ordu University

Assoc. Prof. Dr. Mustafa ERGEN, Sakarya University of Applied Sciences

Assoc. Prof. Dr. Müberra PULATKAN, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Neslihan DEMİRCAN, Atatürk University

Assoc. Prof. Dr. Nilgün GÜNEROĞLU, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Nurdan ERDOĞAN, Izmir Demokrasi University

Assoc. Prof. Dr. Oğuz KURDOĞLU, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Osman ARAYICI, Mimar Sinan Fine Arts University,

Assoc. Prof. Dr. Ömer ATABEYOĞLU, Ordu University

Assoc. Prof. Dr. Ömer Kamil ÖRÜCÜ, Süleyman Demirel University

Assoc. Prof. Dr. Ömer Lütfi ÇORBACI, Recep Tayyip Erdoğan University

Assoc. Prof. Dr. Pervin YEŞİL, Ordu University

Assoc. Prof. Dr. Sara DEMİR, Bursa Technical University

Assoc. Prof. Dr. Sefa AKBULUT, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Sema MUMCU, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Serap YILMAZ, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Sercan EROL, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Sertaç GÜNGÖR, Selçuk University

Assoc. Prof. Dr. Sevgi GÖRMÜŞ CENGİZ, İnönü University

Assoc. Prof. Dr. Sevgi ÖZTÜRK, Kastamonu University

Assoc. Prof. Dr. Sibel SARIÇAM, Osman Gazi University

Assoc. Prof. Dr. Sima POUYA, İnönü University

Assoc. Prof. Dr. Sultan S. KURT KONAKOĞLU, Amasya University

Assoc. Prof. Dr. Şebnem ERTAŞ BEŞİR, Akdeniz University

Assoc. Prof. Dr. Şule KISAKÜREK, Kahramanmaraş Sütçü İmam University

Assoc. Prof. Dr. Tahsin TILMAZ, Akdeniz University

Assoc. Prof. Dr. Tendü Hilal GÖKTUĞ, Adnan Menderes University

Assoc. Prof. Dr. Tonguç TOKOL, Marmara University

Assoc. Prof. Dr. Tuğba DÜZENLİ, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Ufuk COŞGUN, Karabük University

Assoc. Prof. Dr. Uzay KARAHALİL, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Ümit ARPACIOĞLU, Mimar Sinan Fine Arts Universitesi

Assoc. Prof. Dr. Yasin DÖNMEZ, Karabük University

Assoc. Prof. Dr. Yaşar Bahri ERGEN, Aksaray University

Assoc. Prof. Dr. Yıldız AKSOY, İstanbul Civilization University

Assoc. Prof. Dr. Z.Ezgi KAHRAMAN,  Çankaya University

Assoc. Prof. Dr. Zeynep PİRSELİMOĞLU BATMAN, Uludağ University

Assoc. Prof. Dr. Zuhal DİLAVER, Ankara University

Ass. Prof. Dr. Merih KASAP, Altınbaş University

Ass.Prof.Dr.Elif KARACA, Çankırı Karatekin University

Inst. Dr. Gülşah BİLGE, Ordu Üniversitesi

Inst. Dr. Volkan ATEŞ, Kırıkkale University

Inst. Dr.Sibel AKTEN, Isparta University of Applied Sciences

Ass.Prof.Dr.Ayhan KARADAYI, Karadeniz Technical University

Ass.Prof. Dr.Bahar Başer KALYONCUOĞLU, Medipol University

Ass.Prof. Dr.Berkant KONAKOĞLU, Amasya University

Ass.Prof.Dr.Bora YILDIRIM, Kırıkkale University

Ass.Prof.Dr.Demet YILMAZ YILDIRIM, Karadeniz Technical Univesity

Dr.Didem Eylem DİZDAR, Bilkent University

Dr.Mehmet KARACA, Metroplan

Ass.Prof.Dr.Duygu DOĞAN, Denizli Pamukkale University

Ass.Prof.Dr.Elif AKYOL ŞATIROĞLU, Recep Tayyip Erdoğan University

Ass.Prof.Dr.Dr.Elif SAĞLIK, Çanakkale 18 March University

Dr.Elif TOPÇU, Ministry of Agriculture and Forestry

Ass.Prof. Dr.Eylül MALKOÇ, Trakya University

Ass.Prof. Dr.Gökhan Hüseyin ERKAN, Karadeniz Technical University

Ass.Prof.Dr.Gümüş Funda GÖKÇE, Düzce University

Ass.Prof.Dr.Halil DUYMUŞ, Çukurova University

Ass.Prof.Dr. İbrahim BAKIR Akdeniz University

Ass.Prof.Dr. İbrahim HOŞAFLIOĞLU, Iğdır University

Ass Prof.Dr.Kıymet Pınar KIRKIK AYDEMİR, Bolu Abant İzzet Baysal University

Ass.Prof.Dr.Kumru ARAPKİROĞLU, Bilkent University

Ass.Prof.Dr.Mahire ÖZÇALIK, Kırıkkale University

Ass.Prof.Dr.Meryem Bihter BİNGÜL BULUT, Kırıkkale University

Ass.Prof.Dr.Dr.Muhammed Ali ÖRNEK, İstanbul Technical University

Ass.Prof.Dr.Mustafa ATMACA, Mustafa Kemal University

Ass.Prof.Dr.Mustafa Reşat SÜMERKAN, Karadeniz Technical University

Ass.Prof.Dr.Oğuz ATEŞ, Kırklareli University

Dr.Oktan NALBANTOĞLU, Bilkent University

Ass.Prof.Dr.Orkun AKTAŞ, Kırıkkale University

Ass.Prof.Dr.Osman ÜÇÜNCÜ, Karadeniz Technical University

Ass.Prof.Dr.Ömer Faruk UZUN, Sakarya University of Applied Sciences

Ass.Prof.Dr.Özgür Kamer AKSOY, Adnan Menderes University

Ass.Prof.Dr.Özlem ERDOĞAN, Kırklareli University

Dr.Sahar POUYA

Ass.Prof.Dr.Serhat CENGİZ, İnönü University

Dr.Sibel AKTEN, Isparta University of Applied Sciences

Ass.Prof.Dr.Simay KIRCA, İstanbul University

Ass.Prof.Dr.Şeyma ŞENGÜR, Ordu University

Ass.Prof.Dr.Şirin Gülcen EREN, Süleyman Demirel University

Ass.Prof.Dr.Taki Can METİN, Kırklareli University,

Dr.Tuğba ÜSTÜN, Namık Kemal University

Ass.Prof.Dr. Zuhal ÖZÇETİN, Uşak University

bottom of page