top of page
blured-green-leave-background-smart-technology-with-agriculture-concept-sustainable-energy

ULUSLARARASI

SÜRDÜRÜLEBİLİR

TARIM KONGRESİ

 01-03 Mart 2024 / Iğdır Üniversitesi, Türkiye 

Kongre Takvimi

Özet Gönderim Son Tarihi

18 Şubat 2024

Kayıt ve Son Ödeme Tarihi

22 Şubat 2024

Kongre Programı Duyurusu

26 Şubat 2024

Tam Metin Son Gönderim Tarihi

(Tam Metin Gönderim Zorunlu Değil)

05 Mart 2024

Bildiri Kitabı Yayını

25 Mart 2024

Kongre Kayıt Ücreti

KATILIM ÜCRETLERİ

  • Online Tek Bildiri Ücreti 700 TL & İki Bildiri Ücreti 1000 TL

  • Yüz yüze Tek Bildiri Ücreti 950 TL & İki Bildiri Ücreti 1450 TL

  • Azerbaycan ücreti online tek bildiri 50 Manat, İki Bildiri 75 Manat

Ödemeyi bildirisi kabul olan katılımcıların yapması gerekmektedir.

 

TÜRKİYE HESAP BİLGİLERİ

T.C. Ziraat Bankası

IBAN: TR83 0001 0015 4444 3393 1350 10

Hesap Sahibi: Gökhan Oruncak

ORCAK Organizasyon

Kahraman Maraş VD

KATILIM PAYI NELERİ KAPSAR?

  • Bildiri özet ve tam metinlerinin kongre kitabında yayınlanması

  • Tüm yazarlar için ayrı ayrı katılım belgesi 

  • (online sunum yapanlar için PDF belge)

  • Ara ikramlar (yüz yüze katılımcılar için)

 

AKREDİTASYON

  • Kongre, uluslararası niteliktedir. Gerek bilim kurulu ve gerekse de katılımcı ülke çeşitliliği bakımından Doçentlik ve Akademik Teşvik kriterlerini karşılamaktadır.

  • Türkiye'den katılımcılar için %45 kontenjan bulunmaktadır

Kongre Konuları

Kongre Dilleri: Türkçe ve İngilizce

 

Bahçe Bitkileri

Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Bitki Koruma

Biyoçeşitlilik

Biyosistem Mühendisliği

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Gıda Mühendisliği

Kırsal Kalkınma ve Tarım Ekonomisi

Organik Tarım

Orman Endüstri Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Ormancılık ve Tarımsal Ormancılık

Tarım Ekonomisi

Tarım Makineleri ve Enerji Sistemleri

Tarımda Makro ve Mikro Kirleticiler

Tarımın Tarihçesi

Tarımsal Biyoteknoloji

Tarımsal Ekoloji

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarla Bitkileri

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Yenilenebilir Enerji

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Zootekni

Özet Gönderimi

Kongreye özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Kongremiz ULUSLARARASI niteliğe sahip olduğu için İngilizce özet gönderilmesi zorunludur.

Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir.

Değerlendirme sonucu, gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir.

 

Özet Yazım Kuralları

Kenar boşlukları      : 2,5 cm

Yazı Karakteri           : Times New Roman, 12 Punto

Satır aralığı               : 1,00 cm

BAŞLIK                     : Tüm harfler büyük

Anahtar Kelimeler  :  En az 3 adet

Kelime Sayısı           : En az 250 adet

Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Ayrıca bildiri de yer alan tüm yazarlara isim soy isim, çalıştığı yer, çalışma alanı, mail adresleri, cep telefon numarası ve zorunlu ORCID numaralarının bulunması zorunludur. 

Özetlerinizi word/doc/docs formatında en geç 18 Şubat 2024 tarihine kadar iksad27@gmail.com adresine gönderilmelidir.

(Öz Metin Örnek Format)

Tam Metin Gönderimi

Tam metinlerinizi Kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 05 Mart 2024 saat 17:00 kadar iksad27@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir. 

Tam metinlerde benzerlik oranı %30 üzerindeki çalışmalar değerlendirmeye alınmamaktadır. 

Tam Metin Yazım Kuralları

Kenar boşlukları    : 2,5 cm

Yazı Karakteri         : Times New Roman, 12 Punto

Satır aralığı             : 1,00 cm

BAŞLIK                    : Tüm harfler büyük

Alt Başlık                : Küçük

Sayfa sayısı            : En az 5 sayfa olmalıdır. Üst sınır 25 sayfadır.

 

Tam Metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, MATERYAL VE YÖNTEM, BULGULAR ve TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER,  KAYNAKLAR kısımları ayrı başlıklar altında yazılmalıdır

ATIF BİÇİMİ: APA 6 Style atıf biçimini kullanılmalıdır.

Ayrıca bildiri de yer alan tüm yazarlara isim, soy isim, çalıştığı yer, çalışma alanı, şehir ve Ülke, mail adresleri, cep telefon numarası ve zorunlu ORCID numaralarının bulunması zorunludur.

(Tam Metin Örnek Format)

Düzenleme Kurulu

Düzenleme Komitesi Üyeleri

 

Prof. Dr. Bünyamin YILDIRIM - Iğdır University, Türkiye

Prof. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK - Iğdır University, Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Ali İhsan ATALAY - Iğdır University, Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serd
ar SARI - Iğdır University, Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Ramazan BOZHÜYÜK - Iğdır University, Türk
iye

Assoc. Prof. Dr. Emrah KUŞ - Iğdır University, Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Ramazan GÜRBÜZ - Iğdır University, Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Ersever Esedov - Nakhcivan State University, Azerbaijan

Assoc. Prof. Dr. Behruz Memmedov - Nakhcivan State University, Azerbaijan

Assoc. Prof. Dr. Mahir Meherremov - Nakhcivan State University, Azerbaijan

Assoc. Prof. Dr. Hilal Qasımov - Nakhcivan State University, Azerbaijan

Assoc. Prof. Dr. E|i Tahirov - Nakhcivan State University, Azerbaijan

Assoc. Prof. Dr. Mirmahmud Seyid|i - Nakhcivan State University, Azerbaijan

Assist. Prof. Dr. Adnan AYDIN - Iğdır University, Türkiye

Assist. Prof. Dr. Emine AŞKAN - Iğdır University, Türkiye
Assist. Prof. Dr. İbrahim HOSAFLIOĞLU - Iğdır University, Türkiye

Bilimsel Komite Üyeleri

 

Prof. Dr. Bilal KESKİN - Iğdır University, Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Ramazan GÜRBÜZ - Iğdır University, Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Elsever Esedov - Nakhcivan State University, Azerbaijan

Assoc. Prof. Dr. Mahir Meherremov - Nakhcivan State University, Azerbaijan

Prof. Dr. Etibar Memmedov - Nakhcivan State University, Azerbaijan

Prof. Dr. Daşqın Qenberov Nakhcivan State University, Azerbaijan

Prof. Dr. Talıbov Tariyel Nakhcivan State University, Azerbaijan

Assoc. Prof. Dr. Yunis Rustemli - Nakhcivan State University, Azerbaijan

Assoc. Prof. Dr. Hilal Qasımov - Nakhcivan State University, Azerbaijan

Assoc. Prof. Dr. Eli Tahirov - Nakhcivan State University, Azerbaijan

Assoc. Prof. Dr. Hacıyev Sahib - Nakhcivan State University, Azerbaijan

Assoc. Prof. Dr. Namiq Abbasov - Nakhcivan State University, Azerbaijan

Assoc. Prof. Dr. Tofiq Eliyev - Nakhcivan State University, Azerbaijan

Assoc. Prof. Dr. İsmayil Memmedov - Nakhcivan State University, Azerbaijan

Assoc. Prof. Dr. Enzale Novruzova - Nakhcivan State University, Azerbaijan

Assoc. Prof. Dr. Akif Merdanlı - Nakhcivan State University, Azerbaijan

Assoc. Prof. Dr. Feride Seferova - Nakhcivan State University, Azerbaijan

Assoc. Prof. Dr. Arzu Memmedov - Nakhcivan State University, Azerbaijan

Assoc. Prof. Dr. Loğman Bayramov - Nakhcivan State University, Azerbaijan

Assoc. Prof. Dr. İbrahimov Enver Nakhcivan State University, Azerbaijan

Assoc. Prof. Dr. Cabbar Necefov Nakhcivan State University, Azerbaijan

Assist. Prof. Dr. Tuncay KAYA - Iğdır University, Türkiye

Assist. Prof. Dr. Barış EREN - Iğdır University, Türkiye

Dr. Behruz Bayramov - Nakhcivan State University, Azerbaijan

Dr. Mürsel Seyidov - Nakhcivan State University, Azerbaijan

Dr. Mirvasif Seyidov - Nakhcivan State University, Azerbaijan

Dr. Afaq Eliyeva - Nakhcivan State University, Azerbaijan

Dr. Aynur İbrahimova - Nakhcivan State University, Azerbaijan

Dr. Raife Salmanova - Nakhcivan State University, Azerbaijan

Dr. Huseynova Ezize - Nakhcivan State University, Azerbaijan

Res. Assist. Dr. Faruk TOHUMCU - Iğdır University, Türkiye

Res. Assist. Ramazan TOSUN - Iğdır University, Türkiye

Kongre İletişim

E-posta: iksad27@gmail.com

Telefon Numarası: +90 544 738 54 23

Faks: +90 216 606 32 75

Kongre Yeri: Iğdır University, Faculty of Agriculture

bottom of page