top of page
logo-2_4x.png
logo_4x.png

Kongre Takvimi

Özet Gönderim Son Tarihi

19 Şubat 2024

Kongre Programı Duyurusu

28 Şubat 2024

Tam Metin Son Gönderim Tarihi

(Tam Metin Gönderim Zorunlu Değil)

10 Mart 2024

Kongre Kitabı Yayını

28 Mart 2024

KATILIM ÜCRETLERİ

  • Online katılım Tek Bildiri Ücreti: 700 TL, İki Bildiri Ücreti: 1000 TL
    Yüz-yüze katılım Tek Bildiri Ücreti: 500 TL, İki Bildiri Ücreti: 800 TL

Ödemeyi bildirisi kabul olan katılımcıların yapması gerekmektedir.

Ödemelerinizi 19-25 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilirsiniz

TÜRKİYE HESAP NUMARASI (TL)

T.İş Bankası Eskişehir Anadolu Üniversitesi Şubesi

İBAN: TR930006400000144070230126

Hesap Sahibi (Alıcı): İsmail Canpolat

Cari Bilgiler
Vetrolife Organizasyon
İsmail CANPOLAT
Gazikent VD 4990447095

 

DOÇENTLİK VE AKADEMİK TEŞVİK

  • Kongre, uluslararası niteliktedir. Gerek bilim kurulu ve gerekse de katılımcı ülke çeşitliliği bakımından Doçentlik ve Akademik Yükselme kriterlerini karşılamaktadır.

  • Akademik Teşvik Kriterlerine Uygun Değildir

Kongre Konuları

1. MALİYE TEORİSİ
Kamu Gelirleri
Devlet Borçları
Dışsallıklar
Vergi Teorisi
Mahalli İdareler Maliyesi
Maliye Tarihi
Kamu Harcamaları
Kamusal Mallar
Davranışsal Maliye
Vergi Psikolojisi
Mükellef Davranışları
Uluslararası Maliye


2. MALİ HUKUK
Vergileme İlkeleri
Mükellef Hakları
Vergilendirme Süreci
Vergi Denetimi
Uluslararası Vergileme
Vergi Kaçakçılığı
Mükellefin Ödevleri
Vergi İdaresi
Vergi Kabahatleri ve Suçları
Vergi Yargısı
Transfer Fiyatlandırması
E-Vergileme Sistemi

3. MALİ İKTİSAT
Maliye Politikası
Kamu Ekonomisi
Refah Ekonomisi
Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
Kamu Sektöründe Etkinlik
İnovasyon ve Kamu Politikaları
Ekonomik Kriz ve Maliye Politikası
Ekonomik Kalkınma ve Vergileme
Piyasa Aksaklıkları ve Maliye Politikası
Borç Yükü ve Ekonomik İstikrar
Politik Kurumlar ve Mali Kapasite
Kamu Girişimciliği ve Özelleştirme

 

4. BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA
Kamu Bütçesi
Bütçe Süreci
Bütçe Denetimi
Katılımcı Bütçeleme
Kamu İhale İşlemleri
Kamu Mali Denetimi
Bütçe Sistemleri
Bütçe Uygulamaları
Bütçe Hakkı
Mali Planlama ve Mali Yönetim
Kamu Harcama Hukuku
Hazine İşlemleri


5. MUHASEBE
6. FİNANS
7. KAMU HUKUKU
8. SOSYAL GÜVENLİK

Özet Gönderimi

Kongreye özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Kongremiz ULUSLARARASI nitelikte bir kongredir. Kongre dili TÜRKÇE ve İNGİLİZCE olacaktır. Kongremiz uluslararası nitelikli bir kongre olduğu için İngilizce özet gönderilmesi zorunludur. Bu nedenle TÜRKÇE sunum yapacak olan ve Türkçe özet gönderen katılımcıların, Türkçe özet ile birlikte ayrıca İngilizce özet göndermesi de zorunludur.

Özet değerlendirme süreci en fazla 5 gün sürer.

Değerlendirme sonucu gecikmeksizin yazara bildirilir.

 

Özet Yazım Kuralları

Kenar Boşlukları : 2,5 cm

Yazı Tipi: Times New Roman, 12 Punto

Satır aralığı: 1.00 cm

BAŞLIK: Tamamı büyük harfler

Anahtar Kelimeler: En az 3

Özetleriniz 200-300 kelime arasında olmalıdır. Ayrıca bildiride yer alan tüm yazarların ad, soyad, görev yeri, çalışma alanı, e-posta adresi, cep telefonu numarası ve ORCID numarası bulunmalıdır.

Bildiri özetlerinizi word/doc/docs formatında en geç 19 Şubat 2024 tarihine kadar  info@iksadkongre.org adresine gönderilmelidir.

(Özet Örnek Biçimi)

Tam Metin Gönderimi

Tam metinlerinizi Kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 10 Mart 2024 saat 17:00 kadar info@iksadkongre.org adresine göndermeniz gerekmektedir. 

Tam metinlerde benzerlik oranı %30 üzerindeki çalışmalar değerlendirmeye alınmamaktadır. 

Tam Metin Yazım Kuralları

Kenar boşlukları    : 2,5 cm

Yazı Karakteri         : Times New Roman, 12 Punto

Satır aralığı             : 1,00 cm

BAŞLIK                    : Tüm harfler büyük

Alt Başlık                : Küçük

Sayfa sayısı            : En az 5 sayfa olmalıdır. Üst sınır 25 sayfadır.

 

Tam Metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, MATERYAL VE YÖNTEM, BULGULAR ve TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER,  KAYNAKLAR kısımları ayrı başlıklar altında yazılmalıdır

ATIF BİÇİMİ: APA 6 Style atıf biçimini kullanılmalıdır.

Ayrıca bildiri de yer alan tüm yazarlara isim, soy isim, çalıştığı yer, çalışma alanı, şehir ve Ülke, mail adresleri, cep telefon numarası ve zorunlu ORCID numaralarının bulunması zorunludur.

(Tam Metin Örnek Format)

Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu

***

Prof. Dr. Elif DAĞDEMİR - Anadolu University, Türkiye

Prof. Dr. Şebnem TOSUNOĞLU - Anadolu University, Türkiye

Prof. Dr. Canatay HACIKÖYLÜ - Anadolu University, Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Perihan Hazel KAYA - Selçuk University, Türkiye
Assist. Prof. Dr. Süleyma
n KASAL - Anadolu University, Türkiye
Assist. Prof. Dr. Sedef OLUKLULU - Anadolu University, Türkiye

Dr. Mustafa Latif EMEK - President of IKSAD Institute, Türkiye

Mtro. José Juan Paz Reyes - Director de la DACEA UJAT, México

Dr. Arturo Martínez de Escobar - Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México

Dra. Francisca Silva Hernández - Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México

Mtro. Jose Alberto Lazaro Garduza- COORDINACIÓN DE INGENIERIAS IUDY Tabasco, México

Dr. Tomás Francisco Morales Cárdenas - Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México

Dra. Candelaria Guzmán Fernández - Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México

Dra. Aránsazu Avalos-Díaz - Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México

Dra. Aida Dinorah García Álvarez - Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México

Dr. William Baldemar López Rodríguez - Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México

Dra. Beatriz Llamas Aréchiga - Universidad de Sonora, México

Dr. Francisco Espinosa Morales - Universidad de Sonora, México

Dr. Mijael Altamirano Santiago - IPN-CIECAS, México

Dra. Rosa Del Carmen Sánchez Trinidad - UPCH, Mexico

Dr. Rafael Ricardo Rentería Ramos - UNAD, Colombia

Dra. Olga Lucia Ostos - Universidad Santo Tomas, Colombia

Dr. Suat BEYLUR - Khoja Akhmet Yassawi Turkish-Kazakh University, Kazakhstan

Ahmet ÇELİK - Head of Eskişehir Tax Office

Yiğit YILDIZ - Ministry of Treasury and Finance, Türkiye

Ersin KARAKOÇ - Eskisehir SMMMO, Türkiye

Ahmet Ozan ERDOĞAN - İS Sworn-in Financial Advisory Inc., Türkiye

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Şebnem TOSUNOĞLU - Anadolu University, Türkiye

Prof. Dr. Canatay HACIKÖYLÜ - Anadolu University, Türkiye

Prof. Dr. Bilge AFŞAR - KTO Karatay University, Türkiye

Prof. Dr. Jean Vasile ANDREI - Petroleum-Gas University of Ploiesti/Center for Renewable Energies and Energy Efficiency - Romanian Academy, Romania

Prof. Dr. James A. TAN - Saint Cloud State University, United States of America

Prof. Dr. Catur Sugiyanto - Universitas Gadjah Mada UGM, Indonesia

Prof. Lanouar Charfeddine - Qatar University, Qatar

Prof. Dr. Mustapha Machrafi University Mohammed V - Rabat, Morocco

Prof. Dr. Daniel Tomić - Juraj Dobrila University in Pula, Croatia
Assoc. Prof. Dr. Perihan Hazel KAYA - Selçuk University, Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Ning HOU - Saint Cloud State University, United States of America

Assoc. Prof. Dr. Ergün AKTÜRK - Atatürk University, Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Domenico Buoccella - Kozminski University, Warsaw, Poland
Assist. Prof. Dr. Süleyman KASAL - Anadolu University, Türkiye

Assist. Prof. Dr. Sedef OLUKLULU - Anadolu University, Türkiye

Assist. Prof. Vlatka Ružić - Polytechnic Nikola Tesla Gospić, Croatia

Assist. Prof. Dr. Alica Grilec - Higher Colleges of Technology, UAE
Dr. Germán Martínez Prats - Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México

Dra. Francisca Silva Hernández - Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México

Dr. Tomás Francisco Morales Cárdenas - Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México

Dra. Candelaria Guzmán Fernández - Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México

Dra. Aránsazu Avalos-Díaz - Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México

Dra. Aida Dinorah García Álvarez - Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México

Dr. William Baldemar López Rodríguez - Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México

Dr. Arturo Martínez de Escobar - Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México

Dra. Beatriz Llamas Aréchiga - Universidad de Sonora, México

Dr. Francisco Espinosa Morales - Universidad de Sonora, México

Dr. Mijael Altamirano Santiago - IPN-CIECAS, México

Dra. Rosa Del Carmen Sánchez Trinidad - UPCH, Mexico

Dr. Rafael Ricardo Rentería Ramos - UNAD, Colombia

Dra. Olga Lucia Ostos - Universidad Santo Tomas, Colombia

Dr. Šime VUČETİĆ - University of Zadar, Croatia

Dr. Oğuzhan Akın - European Business University, Luxembourg

Dr. Donghyun Park - Economic Advisor (Strategic Knowledge Initiatives) / Asian Development Bank, Philippines

Dr. Aleksander Klosow - Witelona Collegium State University, Poland


 

Kongre İletişim

E-posta: info@iksadkongre.org

Telefon Numarası: +90 551 621 7076

Faks: +90 216 606 32 75

bottom of page